2006-10-25 15:13Pressmeddelande

Lansering Tools of Science - plattform

Den 24 oktober bjöd Stockholm Science City in forskare från näringslivet, Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholms Universitet (SU) till ett seminarium om Tools of Science i Wenner-Gren Center, Stockholm. Tre av Stockholms mest framstående forskare presenterade sin syn på multidisciplinär forskning och behovet av samarbete mellan discipliner; Mathias Uhlén från KTH, Jan-Erling Bäckvall från SU och Hans Forsberg från KI. Stockholm Science City presenterade planerna gällande utvecklingen av Norra Station i Stockholm såväl som den webbaserade informationsplattformen ”Tools of Science” där man finner information om utrustning, core faciliteter och specifika kompetenser i Stockholm. Efter presentationerna serverades vin och tilltugg och de 130 deltagande forskarna fick så möjligheten att fortsätta samtalen och närmare studera åtta utvalda delar från Tools of Science. Man fick också möjligheten att göra sökningar i verktyget Tools of Science och projektet fick många positiva kommentarer och intressanta förslag. Tools of Science är ett projekt som ägs och drivs av Stockholm Science City.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull