2011-09-01 10:13Pressmeddelande

Lansering av en dynamisk karta över Stockholm-Uppsala-regionens life science-industri

null

Idag lanseras en ny och skalbar karta som ger en komplett överblick över life science-bolagen i Stockholm-Uppsala-regionen. Verktyget är resultatet av projektet Kraftcentrum Stockholm Life, ett treårigt projekt som finansieras av EU:s strukturfonder och som utvecklar verktyg som stödjer life science-SME:s i regionen.

Bolagskartan för life science i Stockholm-Uppsala kan användas fritt på webben (http://www.stockholm-life.se/en/projects-and-tools/life-science-industry-map-stockholm-uppsala/).

“Kartan är ett kraftfullt interaktivt visualiseringsverktyg som kan användas för att söka och filtrera ut olika typer av life science-bolag” säger Paul Beatus, Analysis and Development Manager på Stockholm Science City Foundation.

“Idén bakom är att visa styrkan med och mångfalden av life science-branschen i regionen och samtidigt hjälpa användare att lätt kunna hitta andra affärspartner som finns i deras närhet”.

Kontakt

Vid frågor om bolagskarta för life science i Stockholm-Uppsala, vänligen kontakta paul.beatus@ssci.se, +46 (0)8 522 110 40.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull