2019-05-03 07:00Pressmeddelande

Juryn klar för fototävlingen #MinaKvarter

null

Stockholm Science City med partners arrangerar under våren 2019 fototävlingen #MinaKvarter på Instagram. Syftet är att lyfta fram talang, nyfikenhet och kreativitet och öka intresset för högre utbildning. Årets jury kommer att bedöma de bidrag som skickas in till tävlingen och kora vinnare inom bildkategorierna mångfald,jämlikhet, klimat och miljö.

Vi är stolta att presentera 2019 års jury som består av:

Eva Abarca, Canon
Klara Gustafsson, Stockholm Science City Foundation
Olivia Arbouz, TechTensta
Rahwa Dagnew, Fryshuset och LIV1
Sarah Andersson, My Dream Now

Juryn har samlad djup och bred kompetens inom bild och foto, samverkan mellan utbildning och näringsliv och kommunikation. Juryn utser en vinnare i respektive bildkategori och vinnarna kommer att presenteras under Järvaveckan.

-Vår vision är att alla elever ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar. Därför engagerar vi oss i tävlingen, som ger unga möjlighet att kreativt närma sig viktiga områden som mångfald och jämlikhet. Dessutom får de möjlighet att inspireras av studenter på universiteten inför sina egna framtidsval säger Sarah Andersson, programkoordinator på My Dream Now.

Efterfrågan på personer med högre utbildning ökar och för att höja Sveriges konkurrenskraft är det viktigt att tillvarata alla talanger. Samtidigt är det idag dubbelt så vanligt att ungdomar med högskoleutbildade föräldrar går vidare till högre studier än de vars föräldrar enbart har gymnasieutbildning.

-MinaKvarter är definitivt ett steg i rätt riktning mot att lyfta fram fler sidor av Järva! Att dessutom visa detta genom linsen från unga järvabor tar inte enbart tillvara på ungas drivkraft och kreativitet utan är ett grundläggande behov för att skapa en representativ bild av Järva. Genom initiativet LIV1 verkar vi för att visa på att våra olikheter är en framgångsfaktor för Sverige. Det arbetet ligger väl i linje med målet för MinaKvarter och jag ser fram mot förtroendet att få ta del av fotobidragen, säger Rahwa Dagnew, Fryshuset och LIV1

Tävlingen är öppen för mellan- och högstadieelever i Järvaområdet. Under perioden 29 april till 19 maj tar vi emot tävlingsbidrag via Instagramkontot @MinaKvarter där bidragen taggas med #MinaKvarter2019 och hashtag för den bildkategori som fotot ställer upp i.

Om MinaKvarter
Stockholm Science Citymed partners arrangerar under våren 2019 fototävlingen #MinaKvarter på Instagram. Målet är att lyfta fram den talang, nyfikenhet och kreativitet som finns i bostadsområden med stor potential att bidra till Sveriges framtid. Initiativet syftar till att öka intresset för teknik och vetenskap hos ungdomar och därigenom öka mångfalden inom högre utbildning. Under 2019 är tävlingen öppen för unga i Järvaområdet i Stockholm, det vill säga Akalla, Husby, Kista, Hjulsta, Tensta och Rinkeby.

Bakom initiativet står Stockholm Science City, Kista Science City, Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet tillsammans med Vetenskapens Hus, My Dream Now, The Global Village, TechTensta, Fryshuset och Canon.

Läs mer om #MinaKvarter på www.minakvarter.info.

Kontaktperson:
Anna Frejd, Stockholm Science City
E-post: anna.frejd@ssci.se
Telefon: 0705-39 00 79


Om Stockholm Science City Foundation


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull