2016-09-07 09:30Pressmeddelande

Innovations-hack för digitala lösningar ska förbättra ungas psykiska hälsa

Den 10 september går årets hackathon av stapeln, ett heldagsevenemang som äger rum på H2 Health Hub. Syftet är att utveckla digitala verktyg som kan förbättra tonåringars psykiska hälsa och välbefinnande.

Health Hack Academy är en innovationstävling inom digital hälsa som årligen anordnar hackathons där människor med olika bakgrund, expertis och erfarenhet samlas för att lösa utmaningar inom hälsa. I år samarbetar vi bland annat med Gustavsbergs vårdcentral som storsatsar på psykisk hälsa och även bedriver forskning inom området. Alla team kommer att ha tillgång till psykologer från Gustavsbergs vårdcentral och får även hjälp att utveckla sina idéer tillsammans med experter från designbyrån Veryday.

–Vi ser att psykisk ohälsa bland unga ökar samtidigt som den psykologiska forskningen visar hur detta kan motverkas. Vi vill undersöka hur nya kanaler och digitala verktyg kan användas för att nå ut med kunskap. Det handlar både om att nå unga direkt och personal inom t ex skolan. Därför är hacket spännande för oss, säger Sigrid Salomonsson, Leg. Psykolog och enhetschef för psykosociala teamet på Gustavsbergs vårdcentral.

Health Hack Academy kommer i år att äga rum på H2 Health Hub, Stockholms nya co-working space för entreprenörer och start-ups inom digital hälsa. Alla som vill utveckla framtidens verktyg för förbättrad psykisk hälsa är välkomna att anmäla sig och just mixen av olika kompetenser är viktig.

–Health Hack Academy är en bra mötesplats för att lära sig nya saker, utöka sitt nätverk och dela sina kunskaper. Samtidigt bidrar du till en lösning som syftar till att få verklig effekt på en stor samhällsutmaning, säger Andreas Namslauer, affärsutvecklare på Stockholm Science City.

Resultaten från hacket kommer att presenteras på konferensen Digital Health Days i Stockholm, den 21-22 september 2016.

För mer information kontakta:

Andreas Namslauer, Stockholm Science City Foundation, 0705-33 77 86, andreas.namslauer@ssci.se

Om Health Hack Academy

Health Hack Academy är tillfället då företag, entreprenörer, affärsutvecklare, kodare, forskare, designers, studenter, patienter, vårdpersonal och vårdgivare möts för att utveckla framtidens hälso- och sjukvård, egenvård och friskvård. Genom Health Hack Academy erbjuds deltagarna unik kompetens, eftertraktade kontakter och resurser för att utveckla sin idé.

Health Hack Academy 2016 organiseras av Stockholm Science City Foundation tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Gustavbergs Vårdcentral och Veryday.

Mer information om Health Hack Academy 2016 www.healthhackacademy.se

Om Stockholm Science City Foundation

Stockholm Science City Foundation/Stiftelsen Vetenskapsstaden arbetar för att stärka den attraktiva miljö för life science i Stockholm med tyngdpunkt på området i och kring Hagastaden. Stiftelsen främjar samarbeten mellan industri, universitet samt hälso- och sjukvård för att gynna utvecklingen av samhällsnyttiga och lönsamma innovationer, produkter och tjänster.

SSCi grundades 1990 och arbetar på uppdrag av de fyra ledande universiteten Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm samt Stockholms stad, Solna stad och Stockholms läns landsting och näringslivet. 


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull