2007-10-09 16:12Pressmeddelande

Informationsplattformen Tools of Science växer

null

Institutionen för Neurokemi vid Stockholms universitet har lagt in sin teknologi på plattformen Tools of Science som drivs av Stockholm Science City. Forskarna vid institutionen har utvecklat en metod för att på syntetisk väg framställa peptider (molekyler som består av en kedja av aminosyror) med syfte att studera olika processer i sjukdomar. Vidare studerar de peptider som tränger igenom biologiska cellmembran i syfte att utveckla system för att transportera läkemedel genom blodbarriären. Informationsplattformen Tools of Science är en internet-baserad ”one-stop-information-shop” som; - Idag innehåller drygt 60 akademiska ”Tools of Science” - Ägs och drivs av Stockholm Science City - Just nu genomgår utbyggnad för att täcka hela värdekedjan inom Life Science och inkludera privata företag Mer information om detta och andra teknologier och core faciliteter vid de tre forskningsuniversiteten i Stockholm finner du på www.toolsofscience.se. Kontakt: Teresa Soop Tel: 08 522 110 40, mobil: 0734-38 38 77


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull