2019-09-17 13:34Pressmeddelande

Hälsa i stadsutveckling – ett samtal på Business Arena Stockholm

null

Vad innebär hälsa i staden – och hur kan olika yrkesgrupper samverka för att främja välbefinnande och hälsa i staden? Det är fokus för fördjupningsseminariet En pitch för hälsa i stadsutveckling som Stockholm Science City och Business Arena Stockholm arrangerar den 18 september.

- Att skapa en trivsam och trygg stadsmiljö är en grundsten för ett fungerande samhälle. Därför behöver vi en bred dialog om hur vi bäst främjar hälsa genom stadsbyggnad. Vi värdesätter perspektiv från forskare, kunniga inom folkhälsa och fastighetsaktörer, säger Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd (M), Stockholms stad.

Hagastaden växer fram i gränslandet mellan Stockholm och Solna, och siktar på att bli världsledande inom life science och hälsa. Att bidra till människors hälsa och välbefinnande är centralt även inom stadsutveckling. Därför skapade Stiftelsen Stockholm Science City stadsinnovationstävlingen CityZen Jam tillsammans med Stockholms stad, Atrium Ljungberg, Vectura, Castellum och HSB Bostad.

Under tävlingsdagen arbetade flera multidisciplinära lag parallellt för att ta fram nya hälsobejakande lösningar för publika ytor.

-Hälsa i staden är ett vitt begrepp som inkluderar såväl fysisk som psykosocial hälsa. Därför var det spännande att se den bredd som lagens lösningar visade upp, med allt ifrån inkluderande mötesplatser till tillfälliga eller permanenta platser för rörelse, säger Mikaela Rapp, projektledare på Stockholm Science City och moderator för samtalet En pitch för hälsa i stadsutveckling.

Under fördjupningsseminariet En pitch för hälsa i stadsutveckling presenteras stadsinnovationstävlingen CityZen Jam. Representanter från vinnarlaget kommer att presentera sin idé; ett kunskapscentrum för unga mellan 12 och 17 år. Därefter följer ett fördjupande panelsamtal om hälsa i staden. Syftet med initiativet är att stimulera en dialog om hälsa i stadsmiljön utifrån ett brett perspektiv.

Paneldeltagare

Tobias Alfvén, läkare, vice ordförande, Svenska Läkaresällskapet
Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd (M), Stockholms stad
Oskar Öholm, vd, Fastighetsägarna Stockholm
Susanna Rockström, senior projektledare Samhällsbyggnad, Research Institutes of Sweden (RISE)

Mer om En pitch för hälsa i stadsutveckling:

Vad: ett fördjupningsseminarium på Business Arena Stockholm. Presentation av det vinnande bidraget i stadsinnovationstävlingen CityZen Jam följt av panelsamtal med fokus på hälsa i stadsutveckling som modereras av Mikaela Rapp, Stockholm Science City.
Var: Business Arena Stockholm, Waterfront, plan 3, rum 34.
När: tisdag 18 september kl 14:00-15:00. Läs mer >>

Om CityZen Jam

Stadsinnovationstävlingen CityZen Jam gick av stapeln den 28 augusti i Hagastaden, Stockholm. Bakom initiativet står Stiftelsen Stockholm Science City, Stockholms stad, Atrium Ljungberg, Castellum, HSB Bostad och Vectura.

Hälsa är ett begrepp som inkluderar socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande. Tävlingsdeltagarnas utmaning var att koppla ihop hälsa med staden. Att hitta innovativa lösningar - digitala eller fysiska - där utrymmena i och mellan husen nyttjas på ett sätt som inspirerar till rörelse, möten mellan människor eller på annat sätt höjer människors livskvalité. En viktig aspekt av tävlingen är att skapa ett tillfälle för idéskapande mellan stadens invånare, fastighetsaktörer och kommun.

Kontaktperson:
Mikaela Rapp, Stockholm Science City  
E-post: mikaela.rapp@ssci.se 
Telefon: 0702-89 22 28


Om Stockholm Science City Foundation


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull