2023-06-26 07:57Pressmeddelande

Guidad tur till ett av världens ledande innovationsområden, Hagastaden

Visionsbild: flygbild över HagastadenVisionsbild av Hagastaden

Hagastaden, beläget mellan Stockholm och Solna, har ett unikt läge som sammankopplar universitet, Karolinska Universitetssjukhuset samt globala såväl som nystartade företag. Inom området kan man gå mellan världsledande forskning och innovativa företag till patienter – på bara tio minuter. Hagastaden har högst koncentration av life science-verksamhet i Europa, och ambitionen att bli bland topp fem i världen. Området visas nu upp för internationella gäster.

 

Konferensen ”Life Sciences – the Era of Personalized Medicine” avslutar det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Konferensen hålls idag och imorgon, 26-27 juni på Karolinska Institutet i Solna. Under konferensen har stiftelsen Stockholm Science City äran att leda guidade turer i Hagastaden, ett område med en unik prägel av internationella mått. Området knyter samman de idag världsberömda universiteten Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet, med ett nätverk av innovativa bolag och topprankade Karolinska Universitetssjukhuset.

 

Företagen i området sträcker sig från nystartade innovativa företag till väletablerade globala aktörer. I och kring Hagastaden finns en stor koncentration av vetenskaplig forskning och entreprenörskap inom hälsoområdet som tillsammans har bidragit till att Sveriges export av hälsofrämjande produkter är en av de största exportinkomsterna. Området möjliggör planerade möten såväl som spontana sådana, och här finns en kollektiv identitet som främjar den innovativa atmosfären. Alla ser sig själva som en del av ekosystemet, där viljan att förbättra människors hälsa ligger i fokus. Och möjligheten att gå från världsledande forskning och innovativa företag till att träffa patienter på bara 10 minuter är världsunikt.

"Vi som organisation är stolta att regeringen valt att visa upp Hagastaden som avslut på ordförandeskapet i EU. Vi visar att samverkan och samarbete kan skapa unika möjligheter som starkt bidrar till att förbättra hälsan hos många, samtidigt som det bidrar till den starka exportgrenen life science" säger Ylva Williams, vd på Stockholm Science City.

De guidade konferensturerna inkluderar totalt sex stationer:

SciLifeLab, en nationell resurs av unik teknologi och expertis tillgänglig för livsforskare, nära sammanflätad med en gemenskap av forskare inom området life science.

MedTechLabs, ett tvärvetenskapligt centrum för medicinteknisk forskning för att skapa bättre förutsättningar för patienternas överlevnad och förbättrad livskvalitet, med fokus på våra vanligaste sjukdomar.

Precisionsmedicinskt centrum Karolinska, PMCK, möjliggör en bred klinisk implementering av precisionsmedicin i vården.

KI Science Park, en gemenskap och mötesplats som för samman life science-företag och skapar kopplingar till akademisk forskning, läkare och innovationsstödsystem.

Life City, en mötesplats för akademi, industri och allmänhet.

Forskaren, en byggnad som i slutet av 2023 står redo för företag inom life science.

 

"Att man till fots kan besöka alla de fantastiska stationer som utgör en del av navet kring life science-klustret Hagastaden visar verkligen att de långsiktiga satsningarna som gjorts har skapat något unikt. Vi ser en möjlighet att inte bara vara unika utan även världsledande inom några år" säger Ylva Williams.

Ylva Williams

Foto av Ylva Williams


Om Stockholm Science City Foundation

Stockholm Science City Foundation har som mål att få till stånd samarbeten och öka koncentrationen av life science-relaterade verksamheter i Stockholm. För att utveckla Hagastaden lockar vi aktivt nya företag till stadsdelen genom uppsökande verksamhet, informationsspridning, workshops och dialogmöten. Vår verksamhet har skapat ett internationellt intresse för denna utveckling som lett till flera etableringar och expansion av befintlig verksamhet i Hagastaden; för globala företag, små och medelstora företag samt universitet och myndigheter.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City