2007-12-14 18:49Pressmeddelande

Fyra stockholmsforskare får ERC - stöd

Forskare som sökt medel från den första utlysningen för "Starting Independent Researcher Grant" från det nybildade Europeiska Forskningsrådet (ERC) har i dagarna fått besked om resultaten från utvärderingen. Totalt kom 9 167 ansökningar in till följd av ERC:s första utlysning riktad till unga forskare. Av dessa valdes 559 ansökningar ut för ytterligare granskning (steg 2). 454 ansökningar kom från svenska värdinstitutioner och 19 av dessa gick vidare till steg 2 i utvärderingen. Bland dessa 19 har 7 ansökningar blivit beviljade medel. Ytterligare ansökningar av de 19 svenska kan komma att bli beviljade medel under början av 2008 när budgetramarna är helt klara. Stockholmsforskarna är: Karolinska Institutet Henrik Ehrsson, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap “Neural mechanisms of body ownership and the projection of ownership onto artificial limbs" Stockholms universitet Erik Lindahl, Institutionen för biokemi och biofysik “Multiscale & Distributed Computing Algorithms for Biomolecular Simulation and Efficient Free Energy Calculations" David Strömberg, Institutet för internationell ekonomi "The impact of mass media on public policy" Jonas Tallberg, Statsvetenskapliga institutionen "The Design of International Institutions: Democratic Legitimacy and Problem-Solving Effectiveness in Global Governance" Från övriga landet: Göteborgs Universitet Martin Bergö, Wallenberg laboratoriet "CAAX Protein Processing in Human Disease: from Cancer to Progeria" Lunds universitet Fredrik Kahl, Matematikcentrum "Global Optimization Methods in Computer Vision, Pattern Recognition and Medical Imaging" Uppsala Universitet Johan Elf, Institutionen för cell- och molekylärbiologi "Transcription Factor Dynamics in Living Cells at the Single Molecule Level" ERC Starting Independent Researcher Grant utlystes för första gången våren 2007 med en total budget på 289.5 miljoner €. Anslagen riktar sig till forskare som disputerat för mellan 2-9 år sedan och som vill starta en självständig forskargrupp i Europa. Forskarna har kunnat söka upp till 400 000 € per år i upp till 5 år. En ny utlysning kommer hösten 2008. Exakt datum för denna utlysning är ännu ej fastställt. Mer information www.vr.se


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull