2012-05-29 08:00Pressmeddelande

Friskis&Svettis Stockholm - Sveriges största ideella idrottsförening - flyttar till Hagastaden

null

Visionsbild över nya Hagastaden. Illustration WSP.

Den nya Hagastaden, där Stockholm och Solna möts, lockar allt fler företag och organisationer inom området hälsa och life science. Sveriges största ideella idrottsförening, Friskis&Svettis Stockholm, är en av flera som valt att flytta sin verksamhet till detta vetenskapskluster där akademiska institutioner, life science-bolag, hälso- och sjukvård, myndigheter inom det medicinska området och internationellt framstående forskningsprojekt finns koncentrerade. Friskis&Svettis ser här goda förutsättningar för sin verksamhet och för ett utvecklande samarbete med andra aktörer för att öka välbefinnandet och förebygga ohälsa.

Friskis&Svettis Stockholm kommer i början av 2013 att öppna en ny, toppmodern träningsanläggning i Atrium Ljungbergs fastigheter på Gävlegatan i Hagastaden i norra Stockholm. Även föreningens kontor flyttar till samma adress.

- I de nya lokalerna hos Atrium Ljungberg kommer vi att kunna utveckla vår verksamhet med lustfylld träning på ett mycket positivt sätt. Och som en av flera aktörer i Hagastaden, där fokus ligger på hälsa och välbefinnande, finns riktigt goda förutsättningar att uppnå föreningens målsättning att få så många som möjligt att motionera och därmed göra Stockholm till Världens friskaste stad, säger Peter Rogeman, chef för Friskis&Svettis Stockholm.

I den nya Hagastaden pågår just nu ett av Stockholms största utvecklingsprojekt någonsin. Här växer en världsledande life science-arena fram, med plats för 35 000 arbetsplatser, 5 000 bostäder, life science-fastigheter, service, kultur och möjligheter till rekreation. Stockholms stad, Solna stad, KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms läns landsting samt näringslivet verkar tillsammans genom stiftelsen Stockholm Science City med uppdraget att etablera och utveckla verksamheter för life science i området.

- Friskis&Svettis Stockholms etablering är ett mycket välkommet och rätt tillskott av aktör i Hagastaden. Etableringen är oerhört positiv för bilden av området och dess innehåll - Stockholm Life - med fokus på hälsa och life science. Morgondagens forskning inom life science kommer inte bara att fokusera på hur man botar sjuka utan även hur man undviker sjukdomar. Det är något som Friskis&Svettis arbetar med sedan länge, kommenterar Ylva Williams, vd på Stiftelsen Stockholm Science City.  

- Vår affärsidé är att skapa helhetsmiljöer. Just i Hagastaden innebär det att vi förenar arbetsplatser, service och kultur på ett sätt som överensstämmer med visionen för hela området. Att möta upp det befintliga och kommande behovet av motion och hälsa genom samarbetet med Friskis&Svettis känns betydelsefullt och vi samverkar gärna till att göra Stockholm till "världens friskaste stad", säger Micael Averborg, affärsområdeschef på Atrium Ljungberg.

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Micael Averborg, affärsområdeschef kontor, Atrium Ljungberg. Tel: 0730-26 19 07
Peter Rogeman, chef för Friskis&Svettis Stockholm. Tel: 070-773 69 00
Ylva Williams, vd SSCi. Tel: 070-222 78 34

Om Friskis&Svettis Stockholm:
F&S Stockholm är Sveriges största ideella idrottsförening med cirka 70 000 medlemmar
och drygt 1 400 verksamma funktionärer. F&S Stockholm erbjuder över 60 olika typer av träning fördelat på 14 anläggningar. Totalt finns det drygt 850 pass i veckan.
För mer information se: www.sthlm.friskissvettis.se

Om Stockholm Science City Foundation:

Stiftelsen arbetar på uppdrag av Stockholms stad, Solna stad, KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms läns landsting med innehållsutvecklingen av Stockholm Life - samlingsnamnet för den samlade life science-verksamheten i regionen. I det perspektivet är Hagastaden det geografiska navet som Stockholm Life snurrar kring. Fokus ligger på hälsa och välbefinnande, såväl i preventivt syfte som i form av vård.
För mer information om Stockholm Life se: www.stockholm-life.se.
För mer information om Stockholm Science City Foundation se: www.ssci.se.

Om Atrium Ljungberg
Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vårt arbete handlar om att få platser att utvecklas och växa. Våra projekt på svenska tillväxtmarknader visar att vi tänker annorlunda i en konservativ bransch. Sickla Köpkvarter i Nacka, NOD i Kista, Gränby Centrum i Uppsala och Mobilia i Malmö är exempel på hur våra medarbetare, tillsammans med omvärlden, skapar nya moderna mötesplatser för arbete, shopping, fritid, kultur, service och utbildning.
www.atriumljungberg.se.

Begreppet life science:
Life science innefattar en mängd olika discipliner såsom biologi, matematik, kemi och medicin. Dessa discipliner - som har som gemensamt mål att förbättra liv och hälsa - har bildats genom forskningsarbeten som överskrider de traditionella disciplinära gränserna.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull