2008-10-10 09:52Pressmeddelande

Fokus på kommunikation av life science utveckling i Norra Station

null

Stockholm Science City Foundations fokus på att utveckla life sciencesatsningar i Norra Station öppnar för ny medarbetare till teamet i Wenner-Gren Center.

Måndagen den 29 september projektanställdes Hanna E. Lagerberg vid Stockholm Science City Foundation. Hannas fokus blir att stötta kommunikationsarbetet vad gäller utveckling av life science vid Norra Station inklusive Stockholm Science Citys plattform Tools of Science.

För ytterligare information kontakta:


Charlotte Törsleff, kommunikationsansvarig Stockholm Science City Foundation, +46 708-383238.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull