2008-09-19 11:14Pressmeddelande

EU-BRIDGE projekt in i ny fas

Arbetet med EU projektet BRIDGE, där Stockholm Science City är en av de ledande medverkande parterna, har nu gått in i sin andra fas.

I och med att man nu gått in i en ny fas testas BRIDGE modellen genom att följa ett antal styrdokument. I denna test fas ingår tre konkreta och färdig finansierade forskningsprojekt inom området Regenerativ Medicin. Regenerativ Medicin handlar om att återskapa vävnader i kroppen. Arbetet kommer att inrikta sig på att återskapa vävnader för att ersätta led, ben och brosk i knäskålen och innefattar kompetenser bland biokemister, tekniker och medicinare. Detta är ett belysande exempel på tvärvetenskapliga insatser med parter från både företag och akademi. Medverkande EU länder är Nederländerna, England, Sverige, Portugal, Tyskland och Ungern.

Mervärden för ägarna

Arbetet som Stockholm Science City bedriver inom ramen för BRIDGE ökar mervärdet för såväl universiteten som de små och medelstora företagen. "Bland annat kan vi nu erbjuda respektive universitet och företag i området forskarkursplatser samt ökad kunskap om EU:s life science satsningar. Vi har nu en på djupet genomgången modell av samarbete akademi-näringsliv-samhälle inom life science", konstaterar Teresa Soop projektledare vid Stockholm Science City.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull