2011-11-21 09:52Pressmeddelande

Diskussion på twitter om marknadsföring av läkemedel

null

Dags att ge ditt twitterkonto en extra skjuts genom att delta i twitterdiskussioner om hälsa, finna nya kontakter och nya insikter? Hälsochatten #hcsmse (healthcare social media sweden) genomförs för andra gången fredag den 25:e november kl 12-13. Diskussionen kommer att kretsa kring frågan om det finns skillnader mellan journalister och allmänhet vid marknadsföringen av läkemedel.

På twitter förekommer nyckelord ( sk hashtags) som man kan lägga till sina tweets och som samlar inlägg från t ex en och samma konferens utan att man i förväg behöver känna till varandra. En familj med hashtags som finns i flera länder med tilläggen eu för Europa, ca för Kanada, och in för Indien, är #hcsm, healthcare social media. Det som är speciellt för #hcsm-hashtags är att twitterdiskussioner inte är kopplade till något fysiskt möte. Istället bestäms en tid då man samlas i ett så kallat tweet chat room kring några frågor som ska diskuteras.
Nu har en svensk variant av konceptet startat.
-Fördelen med hälsochatten är att personer från olika delar av landet och från olika organisationer kan samlas och utbyta erfarenheter och insikter på ett lätt sätt. Intresserade medborgare kan också vara med, säger Pär Höglund, läkare och forskare vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
-Vi upptäckte att en twitterdiskussion av det här slaget saknades i Sverige, säger Ulla Rudsander, marknadskoordinator på stiftelsen Stockholm Science City. Med vår samverkanskultur och uppkopplade befolkning finns det goda förutsättningar för att twitterdiskussionen ger bra resultat.
Den första twitterdiskussionen behandlade patientmedverkan och svenska hälsomyndigheters närvaro på twitter med Sara Riggare, blivande doktorand i hälsoinformatik vid Karolinska Institutet och grundare av Parkinson's Movement som co-moderator. Den andra twitterdiskussionen som går av stapeln den 25:e november, co-modereras av Mikael Nestius, chefredaktör på Dagens Medicin och kommer att handla om huruvida det finns någon skillnad mellan journalister och allmänhet vid marknadsföringen av läkemedel.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull