2016-09-19 08:00Pressmeddelande

​Digital Health Days - en internationell konferens om framtiden för hälso- och sjukvården

Digital Health Days arrangeras för fjärde året i rad på Stockholmsmässan. Den har etablerats som en av Europas ledande konferenser inom digital hälsa och i år är det ännu fler, ledande, internationella experter på scenen. Följande citat av Anders Ekblom, tidigare chef på AstraZeneca och numera ordförande i Karolinska Universitetssjukhuset är mer träffande någonsin:

– När medicin och digitalisering möts ser vi hur helt nya banbrytande lösningar inom sjukvården kan skapas.

Individen i centrum
Konsumenter som i ökande utsträckning engagerar sig i sin egen hälsa står för en betydande del av drivkraften bakom den pågående förvandlingen av sjukvården. Temat för årets konferens är ”The rise of the consumer” och flera internationellt erkända talare kommer att dela med sig av sin expertis kring betydelsen av att sätta individen i centrum. Robin Farmanfarmaian, författare av “The Patient as CEO: How Technology Empowers the Healthcare Consumer” kommer att tala om “Rise of the Health Care Consumer”. Lucien Engelen, känd för sitt engagemang för patientens roll inom hälso- och sjukvården, har följande rubrik på sitt framförande: “Engaged patients is central in new health care system - to walk the talk”. En annan intressant session handlar om The Risk and Opportunity of Self-Reliant Patients for the Health Care System med Jarno Alastalo and Sebastian Sujka. Viktiga frågorna om säkerhet och personlig integritet är ämnet för Daniel Akanines framförande ”Digitalization of Industries and Calculating Risk”.

Hur kan digitaliseringen förändra vården?
För den som är särskilt intresserad av hur olika intressenters ofta motstridiga mål kommer att påverka genomförandet av digitala lösningar, kan komma och lyssna på Faz Bashi från Kalifornien som talar på temat Risk & Opportunities for Life Science. De två sessioner The Paperless Hospital - A Safer Place (Morten Elbæk Petersen) och Stop Wailing- Get Engaged med Kimberlie Cerrone på scenen går igenom hur digitaliseringen kan genomföras i praktiken både inom sjukhuset och i hemmiljö.

Innovationer och entreprenörskap
Framväxten av nya appar och andra digitala lösningar får också utrymme, både produkter som redan finns eller är på väg in på marknaden och innovationer som fortfarande är på idé-stadiet. Den senare sessionen har anammat ”Draknästet” som förebild där kunniga investerare under ledning av Aki Koivistoinen ställer tuffa frågor till entreprenörerna som presenterar sina uppfinningar.

För att lyckas med sitt nystartade företag gäller det att behärska ett antal utmaningar och regelverk som fortfarande baseras på gårdagens förhållanden. Sessionen Challenges for European Startups - Regulations, Recruitment and Sales med Jeremy Cummins som moderator i en panel med experter, är ett "måste delta" session för företagsledare i nystartade, digitala hälsoföretag.

Om Digital Health Days
Digital Health Days, 21-22 september på Stockholmsmässan är årets händelse inom digital hälsa, en internationell konferens med några av världens mest renommerade experter på scenen och som rankas som den främsta konferensen inom digital hälsa i norra Europa. Årets program är mer internationellt än någonsin med ledande och respekterade experter från bl.a. Silicon Valley och London, två av världens s.k. hotspots inom digitala hälsoområdet.  Samtliga talares profiler finns att läsa om här  

För mer information besök www.digitalhealthdays.se eller kontakta Nima Jokilaakso, nima.jokilaakso@stockholmsmassan.se, +46 8 749 44 50

Tillgång till nedladdningsbara bilder på två av talarna finns på MyNewsdesk 


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull