2019-05-21 07:00Pressmeddelande

CityZen Jam – en innovationstävling i Hagastaden

null

Den 28 augusti går stadsinnovationstävlingen CityZen Jam av stapeln i Hagastaden i Stockholm. Syftet är att genom innovation och kreativt samskapande forma den framväxande stadsdelen till en levande, hälsobejakande och trivsam plats som möter människors behov både nu och i framtiden.

Hälsa är ett begrepp som inkluderar socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande. Tävlingsdeltagarnas utmaning är att koppla ihop hälsa med staden. Att hitta innovativa lösningar - digitala eller fysiska - där utrymmena i och mellan husen nyttjas på ett sätt som inspirerar till rörelse, möten mellan människor eller på annat sätt höjer människors livskvalité. En viktig aspekt av tävlingen är att skapa ett tillfälle för idéskapande mellan stadens invånare, fastighetsaktörer och kommun. 

- Det här tillfället ger oss en unik möjlighet att vara kreativa tillsammans och kanske skapa något nytt och hälsobejakande, och framför allt ha roligt under tiden. Det ligger också väl i linje med Hagastadens inriktning som ett nav för life science och hälsa, säger Anna Näslund på Exploateringskontoret, Stockholms stad.

- Vi har en enorm resurs i stadens invånare. Både inom olika kunskapsområden, men också i hur staden ska vara utformad för att vi ska trivas. Därför vill vi locka människor med olika bakgrund och perspektiv att delta. Det kan handla om boende i Hagastaden, studenter eller yrkesverksamma inom urban design, digital teknik, hälsa, konst, socialantropologi, eller kanske något helt annat, säger Mikaela Rapp, affärsutvecklare på Stockholm Science City och projektledare för CityZen Jam. 

Bakom initiativet står Stockholm Science City, Stockholms stad, Atrium Ljungberg, Castellum, HSB och Vectura.

Kontaktperson:
Mikaela Rapp, Stockholm Science City  
E-post: mikaela.rapp@ssci.se 
Telefon: 0702-89 22 28

Mer om CityZen Jam
Innovationstävlingen går av stapeln den 28 augusti 2019 i Wenner-Gren Center. 


Om Stockholm Science City Foundation


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull