2017-09-27 09:15Pressmeddelande

Bonnier investerar i digital hälsa

null

Bonnier har genom sitt dotterbolag Bonnier Business Media Sweden AB blivit industripartner i H2 Health Hub. Mediebolaget blir därmed en aktiv part i framväxten av nya, digitala lösningar inom digital hälsa.

– H2 Health Hub är den ledande samlingsplatsen för nya satsningar inom digital hälsa och är den självklara platsen för innovationer inom hälso- och sjukvård. Från Bonniers sida ser vi att vi som mediebolag har en aktiv roll att spela inom digital hälsa och vill därför stötta uppkomsten och framväxten av digitala satsningar riktade mot hälso- och sjukvård, säger Fredrik Andersson, Chief Product Officer, Bonnier B2B. 

– Vi gjorde vår första investering i H2-bolaget Lyfepond.se tidigare i år och ser flertalet möjligheter inom digital hälsa, varför industripartnerskapet i H2 Health Hub känns som ett naturligt nästa steg i att utveckla vår affär, fortsätter Fredrik Andersson.

– En av de starkaste drivkrafterna i den globala trenden inom hälsa är att individen själv vill ha bättre koll på sin egen hälsa. Möjliggöraren är den smarta telefonen samt tillgången till kvalificerad hälsoinformation, där mediabolag som Bonnier kommer att spela en nyckelroll. Våra industripartners spelar en aktiv roll i att interagera med medlemsbolagen och bidrar med bl.a. nätverk och expertis och bygger samtidigt relationer med morgondagens börsbolag. Vi ser det nya industripartnerskapet med Bonnier som en milstolpe som adderar en ny dimension till H2 Health Hubs roll som facilitator för utvecklingen av nya hälsolösningar, säger Paul Beatus, VD och grundare av H2 Health Hub.

Bonnier driver i dagsläget nyhets- och konferensverksamhet i sex länder genom varumärket Dagens Medicin och dess systerprodukter. Koncernen äger även en rad bolag inom hälsosfären som Netdoktor.se, Norsk Helseinformatikk, Medibas och Bonnier Pharma Insights.

H2 är den primära innovationshubben för digital hälsa i Sverige där entreprenörer, bolag, beslutsfattare, forskare och andra tillsammans skapar framtidens hälsolösningar. Bland de drygt 30 startup bolagen som redan sitter på H2, jobbar man med bl.a. artificiell intelligens, dna, big data, sensorer och VR för att skapa tjänster som gör hälsa tillgänglig och personligt anpassad. 

Kontaktinformation: 

Fredrik Andersson, Chief Product Officer, Bonnier B2B
+46 725 620 591
fredrik.andersson@bonnier.se

Paul Beatus, VD, H2 Health Hub  
+46 7625 569 953  
paul@h2healthhub.com


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull