2008-09-26 11:53Pressmeddelande

Björn O. Nilsson, VD IVA, ny ordförande i SSNs styrgrupp.

Björn O. Nilsson, VD IVA, blir ny ordförande i styrgruppen för det nationella projektet Sweden ScienceNet (SSN). SSN är ett samarbetsprojekt mellan åtta svenska universitet med syfte att, tillsammans med finansiärerna, förbättra hanteringen av ansökningar och kontrakt. Huvudfinansiär av projektet är Vinnova och arbetet drivs av Stockholm Science City.

SSN är ett samarbetsprojektet mellan åtta svenska universitet; Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet, Lunds universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Projektet leds av en styrgrupp där, förutom Björn O. Nilsson, representanter från partneruniversitetens ledningar sitter. Det övergripande målet är att bygga upp ett nationellt system för hanteringen av ansökningar och kontrakt samt att stötta de deltagande universitetens interna arbeten. Detta görs i samarbete med VR, FAS, Formas och Vinnova. Genom att använda existerande informationskällor, hitta gemensamma definitioner och nyttja en gemensam datamodell syftar SSN till att skapa ett analysverktyg för universitet och forskningsfinansiärer samt en informations plattform om pågående projekt vid våra svenska universitet.

Projektet drivs av Stockholm Science City och huvudfinansiär är Vinnova. Även Innovationsbron AB bidrar till finansieringen.

Ytterligare information:

Filippa Kull, Ph.D.

Projekt ledare, Stockholm Science City

Telefon: +46 8 522 110 43

Mobil: +46 708 68 48 92

Email: filippa.kull@ssci.se

www.ssci.se


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull