2014-09-22 10:30Pressmeddelande

Björn O. Nilsson ny styrelseordförande för Stockholm Science City Foundation

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens vd Björn O. Nilsson valdes den 27 augusti till ny styrelseordförande för Stockholm Science City Foundation.

-  Jag kommer in i Stiftelsens arbete i en enormt spännande tid – Hagastaden – en ny del av Stockholm med fokus på life science håller på att byggas och samverkan mellan universiteten, life science-industrin och hälso- och sjukvården är mer intensivt än någonsin tidigare, säger Björn O. Nilsson. Samtidigt har jag respekt för Stiftelsens historia, detta är en organisation som funnits i 22 år och som arbetat inom en mängd olika områden, som alla har den gemensamma nämnaren att de ska överbrygga kulturskillnader mellan universiteten, och företagen. 

Björn O. Nilsson är professor och doktor i biokemi från KTH och har före sin tid på IVA arbetat inom bioteknik- och läkemedelsindustrin. Han har en gedigen bakgrund inom life science och stor erfarenhet av samverkan inom den så kallade quadruple helix – det vill säga skärningen mellan det offentliga samhället, hälso- och sjukvården, den akademiska forskningen och industrin.

-  För Stockholmsregionen är Björn O. Nilsson ett utmärkt val. Han har en gedigen kunskap och erfarenhet av life science och innovationssystemet och Björn har alla förutsättningar att på ett mycket framgångsrikt sätt leda styrelsen för Stockholm Science City, säger Landshövding Chris Heister.Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull