2007-05-30 15:07Pressmeddelande

Bioteknikbranschen möter regeringsrepresentanter i det största liknande mötet i Sverige någonsin

Det årliga mötet med medlemsföretagen i SwedenBio – bioteknikföretagens branschförening äger rum i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm den 31a maj. Meningen är att detta möte skall ge branschens företrädare från företag och organisationer möjlighet att ställa frågor till regeringens representanter om hur de stödjer life science industrin. Erfarna entreprenörer inom bioteknikområdet kommer också att dela med sig av sina erfarenheter. ”Uppslutningen är stor – över 200 representanter kommer till morgondagens möte och det kommer sannolikt att bli det största mötet i sitt slag i Sverige hittills” konstaterar SwedenBios projektledare Mats Berggren. Medverkande aktörer är Stockholm Science City, Uppsala BIO och Biotechvalley.nu. För ytterligare information: Charlotte Törsleff, Stockholm Science City Tel: +46 (0) 708 38 32 38 E-post: charlotte.torsleff@ssci.se Madeleine Neil, Uppsala Bio Tel: +46 (0) 768 29 77 77 E-post: madeleine.neil@uppsalabio.com Bo Norrman, Biotechvalley.nu Tel: +46 (0) 70 - 371 09 49 E-post: bo.norrman@biotechvalley.nu


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull