2020-09-02 07:00Pressmeddelande

Användning av data för bättre hälsa och vård – nuläge och framtid presenteras i ny rapport

null

Idag släpper stiftelserna Axel och Margaret Ax:son Johnsons och Stockholm Science City rapporten ”The future of life science – Health data and precision medicine”. I rapporten diskuteras möjligheter och utmaningar med att använda hälsodata för att skräddarsy medicinska behandlingar och arbeta förebyggande.

- Frågan om användandet av hälsodata berör oss alla. Därför är det viktigt med en balanserad, faktabaserad dialog om de möjligheter och utmaningar som finns. Det vill vi bidra till, säger Andreas Namslauer, rapportförfattare och projektledare på Stockholm Science City.

Ny teknik som underlättar gensekvensering och analyser av stora mängder data ger nya möjligheter att diagnostisera sjukdomar och skräddarsy behandlingar, men också att bättre förutsäga individuella hälsorisker och arbeta förebyggande. Utvecklingen drivs av internationella forskningssamarbeten, men nationella bestämmelser påverkar hur patientdata kan användas för forskning och hur precisionsmedicin kan tillämpas inom vården. I Sverige pågår nu en översyn av vissa av de lagar som reglerar användningen av data för forskning och utveckling. Några av våra grannländer har varit snabbare att modernisera lagstiftningen och på så vis kunna dra nytta av hälsodata och ny teknik till gagn för patienten. 

-I internationell jämförelse är Sveriges lagar om dataskydd ganska restriktiva. För att fortsätta vara en stark life science-nation måste detta ses över på ett sätt som balanserar fördelar för individer och samhälle med personlig integritet och risk för missbruk, säger Peter Englund Director of Urban City Research and Future of Places på Ax:son Johnson Foundation.

Rapporten tar avstamp i diskussioner vid det internationella symposiet Where is Life Science Heading in the Future: Technology driven science and healthcare - new opportunities and potential risks som Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse och stiftelsen Stockholm Science City höll förra året. Fokus för symposie-serien är hur nya tekniker inom life science påverkar forskning, vård, individ och samhälle. Mer information finns på thefutureoflifescience.se.

Frågor som lyfts i rapporten kommer att diskuteras vid ett webinar om användning av hälsodatamed Clara Hellner, Forsknings- och innovationsdirektör på Region Stockholm, Valtteri Virta, chef för enheten Clinical Genomics på Scilifelab i Stockholm och Manólis Nymark, jurist med expertis inom eHälsa, den 10 september kl 13. Anmäl dig här >>

Kontakt
För mer information, kontakta gärna Andreas Namslauer, projektledare och affärsutvecklare, Stiftelsen Stockholm Science City, andreas.namslauer@ssci.se 0705-33 77 86 


Om Stockholm Science City Foundation


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull