2022-03-31 06:30Pressmeddelande

Antalet life science-företag i Stockholm-Uppsalaregionen har ökat med närmare 50 % på tio år

Diagram som visar tillväxten

Från 2009 till 2019 ökade antalet life science-företag i Stockholm-Uppsalaregionen med närmare 50 %. Det framgår av en rapport som stiftelsen Stockholm Science City publicerar idag. Hälften av Sveriges anställda inom life science finns i regionen, vilket är 31 500 personer fördelat på nära 1 000 företag. Rapporten visar även att hälften av Sveriges patentansökningar kommer från regionen. 

– Sverige är en erkänt stark life science-nation och den tillväxt och koncentrationen av företag i Stockholm-Uppsalaregionen som rapporten visar upp talar starkt för att regionen kan mäta sig med de bästa även i ett globalt perspektiv, säger Ylva Williams, vd på Stockholm Science City.  

Läkemedelsindustrin genererar 115 miljarder

Idag är life science en svensk basindustri som inkluderar läkemedel, medicinteknik och diagnostik.  År 2020 uppgick enbart läkemedelsexporten till 115 miljarder kronor. Stockholm-Uppsalaregionen är en viktig del med cirka hälften av Sveriges anställda inom branschen. Som rapporten visar har antalet företag inom life science i regionen ökat med  48 % under en tioårsperiod. Sett till antalet anställda är ökningen 41 % under denna period.  

Utöver företag finns här universitet, universitetssjukhus samt myndigheter med verksamhet inom life science. Regionen har länge varit ett starkt fäste för forskning, innovation och utveckling inom life science, vilket bygger på de starka akademiska miljöerna som finns här. Idag krävs kompetens inom många olika områden och regionens sex universitet är en viktig del i life science-klustret. De är framstående inom sina olika områden och kompletterar också varandra inom medicin, teknik, naturvetenskap, humaniora, ekonomi, juridik och samhällsvetenskap. Nationella forskningscenter som SciLifeLab med fokus på molekylära biovetenskaper bidrar också med internationellt högt rankad forskning. 

Mest innovativa i Europa 

Rapporten sammanfattar även hur regionen står sig på den globala arenan. Den rankas som den mest innovativa regionen i Europa och det är bara Silicon Valley som kan visa upp ett större antal unicorns* per capita (*uppstartsbolag värderade till över en miljard dollar). Stockholm rankas som den fjärde bästa universitetsstaden i världen och 82 000 helårsstudenter studerar vid något av regionens universitet.  

– Life science-branschen är mycket viktig för svenskt näringsliv och dessa siffror visar att Stockholmsregionen är en motor för utvecklingen, säger Staffan Ingvarsson, vd på Stockholm Business Region. 

Andra faktorer som bidrar positivt till regionens konkurrenskraft är till exempel framgångsrika företagsinkubatorer där Sting och Uppsala Innovation center utmärker sig även internationellt, samt att Karolinska universitetssjukhuset kommer på plats åtta av världens främsta sjukhus.  

Om rapporten

Stockholm Science City har tagit fram rapporten för att följa life science-branschens utveckling i Stockholm-Uppsalaregionen. Resultatet visar på styrkorna som finns i regionen. Underlaget baseras på historiska data från Tillväxtanalys och Vinnova, vilka kompletterats med data för alla nya och inflyttade life science-företag 2017-2019. Datan har kompletterats med företagsdata, klassats, bearbetats och sammanställts. Framtagandet av rapporten är en del av arbetet med utvecklingen av Stockholm som en attraktiv plats för forskning och företagande. Rapporten ingår i arbetet med att nå den vision som Region Stockholm satt upp; att Stockholmsregionen ska bli en av världens fem ledande life science-regioner 2023 (se Region Stockholm strategier Näringslivs- och tillväxtstrategin för Stockholmsregionen samt Life science-strategi för Stockholmsregionen).  

Vid frågor är du välkommen att kontakta rapportförfattare Per Lek: 0709-744 096 eller per.lek@ssci.se

Läs rapporten på denna sida >


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City