2008-10-24 13:08Pressmeddelande

Allmänheten visade stort intresse för att testa hörseln

Hörselbrons medverkan under hörselvecka, 13-17 oktober, resulterade i ett stort antal hörseltester bland en angelägen allmänhet. Resultaten från testerna indikerar att ungefär en tredjedel av besökarna har någon form av hörselnedsättning.

Hörselbron, som koordinerar stockholmsregionens unika kompetenser och forskningsresurser inom områdena hörselns fysiologi, hörselskador, akustik, signalbehandling, psykoakustik och hörselteknik, ser en ökning av antal hörseltester i sitt on-line verktyg för test av hörseln.

"Man får nog säga att uppslutningen under hörselveckan, där allmänheten erbjöds möjligheten att testa sin hörsel, blev väldigt lyckad", konstaterar Hörselbrons verksamhetsledare Peter Nordqvist. Hörseltestet innehåller tre nivåer; underkänt, godkänt och mycket bra. Totalt genomförde närmare ett tusen personer testet under veckan. Testresultaten visade att en tredjedel av dem som testade sig hade normal hörsel. En tredjedel visade på klart sämre hörsel och en tredjedel visade på höga värden.

Fortfarande strömmar det in nya besökare som testar sin hörsel via Hörselbrons verktyg. Vill du testa din hörsel? Gå in på länken http://www.horselbron.se/hearingtest/ och läs introduktionen. Klicka därefter på "vidare" och gör testet.

Fakta:

Hörselbron är ett tvärvetenskapligt projekt inom Stockholm Science City Foundation. Verksamhetsledare är Peter Nordqvist med säte vid Stockholm Science City Foundation i Wenner-Gren Center, Sveavägen 166 i Stockholm.

Kontakt:

Peter Nordqvist via mail: peter@horselbron.se, via mobil: 0706-12 19 11

Fakta Stockholm Science City Foundation:
Stockholm Science City Foundation grundades år 1990. Stiftelsen arbetar på uppdrag av de tre ledande universiteten Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Stockholms universitet såväl som stad och landsting med att utveckla akademi och näringsliv vid Norra Station och Albano. Det svenska namnet Vetenskapsstaden, som avser såväl området som organisationen, har brukats sedan stiftelsen grundades. Området erbjuder en av världens främsta miljöer för forskning och näringsliv i samverkan i ett attraktivt område i Stockholm -The Capital of Scandinavia. VD är Henrik Mickos.

 


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull