2016-09-14 09:30Pressmeddelande

AbbVie satsar på en hållbar och digital svensk Life Science

För andra året i rad är AbbVie premiumsponsor för Nordic Life Science Days, det största Life Science-mötet i Norden. Samtidigt tecknar vi nu även partneravtal med H2 Health Hub, ett samarbetsinitiativ där vi tillsammans med fler aktörer i samhället möjliggör samskapandet av framtidens digitala hälsolösningar. I Sverige har AbbVie valt att ta en aktiv och ledande roll i utvecklingen av en hållbar sjukvård som förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi vet att de bästa resultaten nås genom samarbeten och tar nu ytterligare två viktiga steg för att identifiera, utveckla och implementera nya innovativa digitala samarbetsprojekt.

Genom att gå in som huvudsponsor för Nordic Life Science Days, som börjar i Stockholm idag, ser vi en möjlighet att utveckla affärsmöjligheter, partnerskap och samarbetsprojekt inom framför allt onkologi som är temat för årets konferens och ett av AbbVies viktigaste fokusområden. Till Nordic Life Science Days kommer inte bara AbbVies svenska experter utan också experter från våra nordiska grannländer, Tyskland och USA. En av mässans huvudtalare kommer att vara Dr. Vincent L. Giranda som arbetar med framtidens cancerbehandlingar vid AbbVies huvudkontor i Chicago. Hur framtidens cancerbehandlingar kommer att kunna se ut kommer att diskuteras och debatteras på mässans stora scen.

H2 Health Hub är en samarbetsplats mitt i det expanderande life scienceklustret i Hagastaden, Stockholm, där etablerade företag och start-ups inom vård, hälsa och läkemedel möter företag inom teknik och digital utveckling. Målet är att katalysera utvecklingen och implementeringen av nya smarta verktyg och lösningar för bättre hälsa.

- AbbVie har redan visat flera exempel på innovativa digitala hälsoprojekt, bland annat digitala lösningar för hembaserad sjukvård. Vi ser AbbVie som en viktig industripartner som tänker långsiktigt kring digital hälsa och kan bidra med erfarenhet från storskaliga satsningar samt ett brett globalt nätverk, säger Paul Beatus, VD på H2.

- Partnerskapet med H2 ger oss möjlighet att både utveckla våra pågående projekt inom digital hälsa samt att identifiera nya samarbeten med innovativa och expansiva företag som är verksamma inom detta område. Det är en naturlig utveckling av den strategiska riktning som vi har stakat ut som företag, säger Eduardo Leyva, vd på AbbVie i Sverige.

Om Nordic Life Science Days
Nordic Life Science Days grundades 2013 av SwedenBIO, branschorganisationen för life science-industrin i Sverige, och produceras tillsammans med Bionordic. Mötet har växt år för år och är nu etablerad som Nordens största partneringkonferens inom life science. www.nlsdays.com

Om H2 Health Hub
H2 Health Hub är ett co-working space – ett delat kontor för start-ups inom digital hälsa. Kunderna är små, expansiva företag samt stora, etablerade bolag som ser ett tydligt affärsvärde i utvecklingen av digital hälsa. Målet är att katalysera utvecklingen och implementeringen av nya smarta verktyg och lösningar för preventiv vård, egenvård och hälso- och sjukvård i Stockholm samtidigt som medlemmarnas företagsutveckling drivs framåt. www.h2healthhub.com. Genom samarbete med H2 Health Hubs Strategiska partners, Stockholm Science City Foundation (SSCi) och Stockholm Innovation and Growth (STING) samt Stockholm Läns Landsting (SLL), skapas bästa möjliga förutsättningar för att utveckla och implementera digital hälsa i Stockholm. SSCi är en handlingsfokuserad expertorganisation som underlättar kunskapsutbyte och stärker tillväxt inom hälsa. STING är den ledande företagsinkubatorn i Stockholm och har initierat både SUP46 och THINGS, två andra framgångsrika co-workingmiljöer med fokus på internet och media respektive Internet of Things (IoT).

Om AbbVie
AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som bildades år 2013 efter delningen av Abbott. Med hjälp av kunniga och engagerade medarbetare och en unik innovationsstrategi arbetar vi för att hitta lösningar på svåra sjukdomar med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi är representerade i 170 länder och har cirka 28 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 130 medarbetare och huvudkontor i Solna. För mer information om företaget besök www.abbvie.se och www.abbvie.com.

För ytterligare information kontakta:

Paul Beatus, CEO and Founder, H2 Digital Health Hub, paul@h2healthhub.com, 076-256 99 53

Erica Gruvberg, kommunikationschef AbbVie, erica.gruvberg@abbvie.com, 070-168 08 60


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull