2014-11-19 15:00Nyheter

Zenicors metod för screening av förmaksflimmer kostnadseffektivt

Idag publicerades den statliga myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) utvärdering av primärpreventiv screening av förmaksflimmer med Zenicors tum-EKG. Det vetenskapliga underlaget till studien visar att screening av 75-åriga individer leder till både tidigare och fler upptäckter av förmaksflimmer, en betydande riskfaktor för stroke. TLV bedömer att fördelarna med screening av förmaksflimmer är tillräckligt stora för att motivera själva kostnaderna för screening och att den studerade befolkningsscreeningen är kostnadseffektiv. 

Med screening kommer inte bara färre personer att drabbas av stroke utan samtidigt uppnås hälsoekonomiska vinster genom att vård- och omsorgskostnaderna för stroke i samhället minskar. Det nya kunskapsunderlaget från utvärderingen bidrar till att ge landstingen stöd inför beslut om eventuell användning av tum-EKG i större befolkningsscreening för förmaksflimmer. Det är Socialstyrelsen som tar ställning till införande av nya nationella screeningprogram.

Mats Palerius, VD för Zenicor kommenterar: ”Utfallet av TLV:s utvärdering bekräftar att de hälsovinster som dokumenterats genom undersökningar med fokus på den medicinska nyttan av Zenicors tum-EKG även är kostnadseffektiv för vården. Detta är mycket glädjande och talar för ett införande av nationella screeningprogram med Zenicors tum-EKG för att minska risken för stroke hos äldre patienter. Vi kan nu även se vår geografiska expansion i Europa och fortsatt tillväxt i Norden med ännu större tillförsikt”

Mårten Rosenqvist, Professor i medicin vid Karolinska Institutet och medicinsk expert på förmaksflimmer säger: ”Det har tagit 8 år av tät samverkan mellan klinisk expertis inom hjärtdiagnostik och experter inom en av Sveriges paradgrenar, IT/Telecom, samt åtskilliga kliniska studier för att komma till där vi står idag, med en metodik som TLV bedömer vara kostnadseffektiv. Framväxten av detta diagnostikkoncept är ett utmärkt exempel på vad som kan åstadkommas genom samarbete mellan forskningen och industrin.”

Zenicor har nyligen genomfört en nyemission på 12 miljoner kronor i samband med en notering av aktien på Aktietorget. Aktien övertecknades med 80 %. Syftet är att stärka kapitalbasen för att kunna öka takten i företagets geografiska expansion samt även inleda ökade satsningar på nya kundbehov och produktutveckling. Teckningsperioden avslutades den 5 november och första handelsdag i aktien är 18 november. Marknadsorganisationen i Norden, Tyskland och Storbritannien kommer att förstärkas, man kommer att förbereda för ytterligare geografisk expansion samt verka för etablering av nationella och regionala screeningprogram för förmaksflimmer.

Om förmaksflimmer och ischemisk stroke
Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för ischemisk stroke, dvs. den typ av stroke som orsakas av en blodpropp. Om förmaksflimmer konstateras, ordineras blodförtunnande läkemedel. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 % av fallen.

Om Zenicor och tum-EKG från ZenicorZenicors diagnosmetod finns idag på 250 kliniker i Sverige och Norden. Zenicors lösning består av en handhållen apparat (tum-EKG) där patienten under en längre period själv kan registrera kortare episoder av sitt EKG, vilka sedan automatiskt via mobilnätet skickas till en central databas. Via Internet kan vårdgivaren därefter när som helst ta del av patientens EKG och ställa en diagnos. Flera omfattande studier har visat att Zenicors tum-EKG, i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet, har en överlägsen diagnostisk förmåga jämfört med traditionella metoder.

För mer information
Mats Palerius, VD Zenicor Medical Systems AB, mats@zenicor.se, mobiltelefon: 070-561 5564.
www.zenicor.se

Mårten Rosenqvist, Professor i Medicin, Karolinska Institutet, marten.rosenqvist@ds.se, mobiltelefon: 070-794 02 71

Högupplösta bilder på Zenicors tum-EKG finns för nedladdning här: http://zenicor.se/pressmaterial
Mer information om TLV:s rapport finns på TLV:s hemsida: http://www.tlv.se/press/ovriga-nyheter/Screening-a...


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull