2011-10-20 10:55Nyheter

Voices of Stockholm Life: Helene Andersson Svahn "Sveriges unga akademi- hur, vad och varför"

null

När jag 2005 erhöll en särskild forskartjänst ifrån Kungliga Vetenskapsakademien (finansierad av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse) så blev jag förvånad över att det inte fanns något organiserat nätverk kring de unga forskarna. – Vilket slöseri, kommer jag ihåg att jag tänkte. Jag blev därför särskild glad när den dåvarande ständige sekreteraren Gunnar Öqvist kontaktade mig angående att ingå i en arbetsgrupp för att arbeta fram formerna för Sveriges unga akademi år 2008. Arbetet innebar bland annat studiebesök hos befintliga unga akademier i Holland och Tyskland samt att ansöka om finansiering och framtagande av statuter.

Som resultat av det arbetet bildades den 27:e maj i år Sveriges unga akademi, finansierad av Ragnar Söderbergs Stiftelse, och med målet att ta tillvara den kraft som finns bland yngre forskare. Sveriges unga akademi är en fristående organisation vars syfte är att fungera som ett tvärvetenskapligt forum och att erbjuda en forskningspolitisk plattform för unga forskare i Sverige. De 22 ledamöterna – som under de närmaste åren ska växa till 40 - representerar snart sagt alla vetenskapsdiscipliner och kommer från alla större lärosäten. Ledamöterna disputerade huvudsakligen under de senaste tio åren och har valts ut i konkurrens på grundval av dels framstående vetenskapliga meriter, dels det engagemang de visat för att stärka forskning som disciplin och för tvärvetenskapligt arbete. En ledamot sitter i fem år och genom årliga inval garanteras en omsättning och tillskott på nya idéer. Sveriges unga akademi står under beskydd av Torsten Wiesel, som 1981 fick Nobelpriset i fysiologi eller medicin, och som genom åren visat stort engagemang för unga forskare.

Några av de frågor Sveriges unga akademi vill arbeta med är: Hur skapar vi de bästa förutsättningarna för att en ung forskare kan utveckla nya frågor och på ett kreativt sätt besvara dem? Vilka är de finansieringsformer som bäst stimulerar nytänkande? Hur gör vi vetenskap till en attraktiv karriär för unga begåvade människor? Hur kan vi bäst kommunicera betydelsen av forskning för samhällets utveckling och nya resultat? Hur ökar vi kontakterna mellan olika discipliner och får forskare från olika fält att dra nytta av varandras kunskaper? Hur kan vi stimulera svenska forskare att vidareutbilda sig utomlands och världens vetenskapliga talanger att söka sig till Sverige?

Sveriges unga akademi har just haft sitt andra Akademimöte och jag måste säga att det är en ren njutning att vara ordförande. I Sveriges unga akademi finns det en mycket speciell dynamik och ett otroligt engagemang. Ni kommer att se mycket av oss framöver, tex ordnar vi vårt första seminarium den 19:e okt som fokuserar på hur universiteten kan bidra till innovation och nytänkande (www.kva.se/sv/Kalendariumlista/Event/?eventId=333), vi jobbar även med att formulera våra synpunkter inför den kommande forskningspropositionen och mycket mera. Sveriges unga akademi arbetar med andra ord febrilt för att bli en konstruktiv röst i diskussionen om vetenskapens former och betydelse för Sverige, med perspektiv från forskare tidigt i karriären.

/Helene Andersson Svahn, Ordförande Sveriges Unga Akademi och Professor i Nanobioteknik på KTH.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull