2012-01-10 10:29Nyheter

Voices of Stockholm Life: Anders Ekegren "Kommer Solna att bli en ledande Life-Science stad i världen"

Det händer mycket inom det här området i Solna just nu. Det nya universitetsjukhuset byggs för fullt och inom Karolinska institutets (KI) område sker det en snabb utbyggnad. KI är Sveriges främsta universitet ur ett internationellt perspektiv. Det som byggs nu är bla det nya folkhälsohuset i korsningen Solnavägen/Tomtabodavägen. I närheten färdigställs det tredje ägget inom Karolinska Institutet Science Park (KISP)

Också den spektakulärt utformade Aulan byggs nu och den kommer att vara gemensam för KI och KS.

Nyligen fick stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny plan för Biomedicum, ett nytt forskningscentrum som placeras mellan Aulan och Folkhälsohuset. På en kort sträcka på Solnavägen byggs det fyra nya hus för att stärka institutet som ett av Världens viktigaste medicinska universitet.

Närheten till KS och KI gör att många svenska och internationella läkemedelsbolag söker sig till Solna. I direkt närhet till KI har Biovitrum placerat sig och vid Haga Norra, Frösunda, Stora Blå vid Sundbybergs station och Hagalunds industriområde har Glaxo Smith Kleine, Eli Lilly, Bayer, Maquet Critical Care, Cepheid, Respironics, Sanofi Pasteur MSD och Kancera för att nämna några av de företag som har etablerat sig i Solna de senaste åren. Redan i dag är Solna en viktig del av det Life Science kluster som finns i vår region mellan Strängnäs-Uppsala och där själva navet ligger i Solna, d v s KI och KS. Inom en radie av några km finns dessutom Stockholms universitet och KTH och andra läkemedelsbolag i våra grannkommuner. Detta kluster , Stockholm Life Solna Stockholm, har förutsättningar att ytterligare stärkas när Stockholm och Solna byggs ihop med den nya Hagastaden. Solna kan inte ensamt bli en världsledande stad i Världen inom Life-Science. Men vi har förutsättningar att bli ett av de ledande Life Scienceklustren i Världen genom byggandet av Hagastaden och i samarbete med framförallt Stockholms stad, näringslivet och akademi.

 Anders Ekegren, kommunalråd för Folkpartiet Liberalerna i Solna


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull