2011-09-12 18:11Nyheter

Utställningen “För livet!”: svensk life science intar tätpositionen och har koll på konkurrensen

Utställningen ”För livet” invigdes med en debatt om “Den oförlösta forskningen – så kan vi göra för att behålla en livsviktig forskning och industri i Sverige!”. Invigningen av utställningen användes också för att lansera en bok med samma titel.

Enligt debattör Bertil Andersson (Nanyang Technical University i Singapore) är ”det svenska forskningssystemet för svenskt” och behöver utvecklas till något som mer liknar en smältdegel. Svenska forskare borde våga mer och ta ledande positioner på forskningsinstitutioner utomlands vilket skapar ett utökat intellektuellt samarbete länder emellan. “Hälften av alla akademiska publikationer är resultatet av internationellt samarbete”, poängterade han. Fastän växande konkurrens – men också möjligheter – finns, i synnerhet från Kina och Singapore, var Andersson övertygad om att svenska studenter och forskare har en fördel i och med att de är mer kreativa.

Intressanta möjligheter kan fångas redan nu av den svenska forskningen, menade Mattias Uhlén (Kungliga Tekniska högskolan, SciLifelab, Human Protein Atlas). ”Vi är i ett paradigmskifte”, sade han, och individanpassad behandling kommer att dominera i framtiden, något som “kommer att driva läkemedelsutvecklingsindustrin och akademin till ett närmare samarbet”. Enligt Uhlén har Sverige redan insett hur viktigt det är med translationell (gränsöverskridande) forskning och han pekade på SciLifeLab och Human Protein Atlas-projektet som exempel på sådana investeringar. Kostsamma infrastrukturer av den här typen kan dock  ”inte finnas överallt så det är viktigt att acceptera att de kommer att täcka hela landets behov”.

Att kombinera informationen som tas fram inom den här typen av infrastrukturer/projekt med befolkningsbaserade studier om livsstil kommer att vara viktigt i framtiden för att upptäcka hälsoproblem innan de slår till, menade Nancy Pedersen (Karolinska Institutet, LifeGene).” Livsstilsstudierna är en fördel för Sverige”, sade Pedersen, ”där är vi bäst i världen”.

Att attrahera de multinationella läkemedelsutvecklingsbolagen så att de flyttar sin forskning till Sverige är självklart möjligt, menade panelen. I synnerhet med tanke på de kvalificerade informationssystem om befolkningen som finns i landet, med tanke på att data är både systematiserade och tillgängliga och att det redan finns en betydande investering i elitforskning i Sverige.

Utställningen “För livet!” arrangeras av Stockholm-Uppsala Life Science och kommer att finnas på Arlanda Conference Center i tre år.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull