2021-05-10 13:35Nyheter

Universitetsalliansen Stockholm trio representeras i Bryssel

Dan Andrée, representerar Stockholm trio i BrysselDan Andrée, representerar Stockholm trio i Bryssel

Sedan ett halvår finns universitetsalliansen Stockholm trio – med Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet – representerade i Bryssel. Vi fick tillfälle att ställa ett par frågor till Dan Andrée som har inlett arbetet med att starta universitetsalliansens kontor i Bryssel.

Hej Dan, berätta mer – vad är syftet med satsningen?

Huvudsyftet med verksamheten i Bryssel är att öka Stockholm trios synlighet i Europa och att genom proaktivt påverkansarbete främja lärosätenas deltagande i olika EU-finansierade forsknings-, innovations- och utbildningsprogram. Ett annat viktigt syfte är att bidra till utformning av europeisk policy inom områdena forskning, innovation och utbildning.

Vad är det konkret du kommer att göra?

Huvudorsaken att finnas i Bryssel är att göra sådant som man bara kan göra i Bryssel och det är normalt fysiskt nätverkande, dvs träffa personer. De är ju lite svårt i dagsläget men där har jag nytta av att jag varit i Bryssel i snart 24 år och har många kontakter som jag kan träffa digitalt. Sedan kan man naturligtvis göra många saker när man ändå finns i Bryssel såsom öka synligheten och profilera Stockholms Trion i Bryssel genom till olika event. Vi har en invigning av kontoret den 8 juni som invigs av generaldirektören i kommissionen ansvarig för forskning och innovation, Jean Eric Paquet och finansborgarrådet i Stockholm, Anna König Jerlmyr för att nämna ett exempel.

Du har gedigen erfarenhet av att arbeta med forsknings- och utbildningsfrågor i Bryssel, vad tycker du är viktigast för Sverige och Stockholmsregionen att ta med sig till den europeiska arenan?

Jag har både bra och mindre bra erfarenheter. Svenskar är ibland lite för blyga och artiga! I Bryssel räcker det inte att vara bäst – man måste kunna visa och marknadsföra sig på rätt sätt och det kan vi hjälpa till med. Sverige har lyckats genom åren med bl.a. vara först att ta upp det Euroepisk Forskningsrådet och satsningar på grundforskning samt också inkluderande av samhällsvetenskap och humaniora, förenklingar och utmaningsdrivna innovationer. Vi har bra förutsättningar med Stockholm trio och samarbete med Region Stockholm som är en kraftfull plattform. Det är viktigt att ta upp aktuella frågor på EU-nivå där vi kan påverka och bidra till utvecklingen. Trion har tidigare i år haft dialog med kommissionen och framfört synpunkter om betydelsen av att samarbeta globalt för att lösa globala utmaningar.

Forskningsfinansiering är en viktig fråga för universitet och region. Hur kan universitetsalliansen Stockholm trio gemensamt nå större framgång där?

Det är ett långsiktigt och metodiskt arbete som är ett samarbete mellan oss i Bryssel och de som jobbar med stöd till forskarna i Stockholm. Insatserna beror på vilken tidsperiod man befinner sig: förberedande inför ett nytt ramprogram, beslutsprocess och implementering. Vi har de senaste 4 åren gått igenom de första två faserna och från maj i år är fokus bli på implementering – dvs att utnyttja de utlysningar som kommer i det nya ramprogrammet Horizon Europe. Här är bl.a. nätverket Unilioni Bryssel mycket viktigt som består av runt 60 kontor i Bryssel som representerar över 150 lärosäten.  Trion är det största lärosätet som får medel från H2020 i EU men vi har, tillsammans med Region Stockholm potential att bli ännu större! Vi måste visa att vi är bra potentiella partners för kommande program/utlysningar och det är bland annat syftet med seminariet 8 juni.

 

Anmäl dig här till invigningen den 8 juni kl 9:30-12:00: How to steer and accelerate Europe’s recovery, preparedness and resilience through European research and innovation collaborations

Dan Andrée, representerar Stockholm trio i Bryssel

Dan Andrée är seniorrådgivare vid Karolinska Institutet och representerar Stockholm trio alliance (Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet) i Bryssel. Han har arbetat med och inom de europeiska institutionerna under de senaste 24 åren (Seniorrådgivare för utbildningsdepartementet, Vinnova samt Europeiska kommissionen). Han har varit chef för två statliga myndigheter arbetat i Ericsson samt som teknisk attaché vid den svenska ambassaden i London. Han började sin karriär som forskare vid KTH inom Optimeringslära och Systemteori.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City