2020-03-26 14:15Nyheter

Universiteten i Covid-19-satsningar

null

Universiteten i Stockholm, Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet bidrar till samhällets gemensamma utmaning att hantera Covid-19.

Forskning och samverkan om Coronaviruset på Karolinska Institutet

  • Tre coronaprojekt ledda av forskare vid Karolinska Institutet har fått EU-finansiering. Projekten syftar till att hitta vaccin, immunterapier och antikroppar mot coronaviruset och leds av Matti Sällberg, Qiang Pan Hammarström och Benjamin Murrell från Karolinska Institutet.
  • Genom samarbete med en leverantör i Kina, ekonomiskt stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och samordning med sjukvården, kan Karolinska Institutet (KI) konkret medverka till att förstärka vårdens kapacitet när det gäller diagnostik av viruset

Läs mer >>

KTH utvecklar testmetod för Covid-19

  • Forskare på KTH har inlett utvecklingen av en serologisk metod för att säkerställa om individer haft sjukdomen Covid-19. Bra tester av den här typen ger ett säkrare beslutsunderlag för att avgöra vilka personer som kan återgå till arbetet utan att föra smitta vidare.

Läs mer >>

EU-finansiering till Stockholms universitet för Coronavirusforskning

  • Stockholms universitet har beviljats forskningsfinansiering från EU för att utveckla antiviral behandling av Coronaviruset. Projektet leds av Anna-Lena Spetz, professor i immunologi vid institutionen för molekylär biovetenskap.

Läs mer >> 


Om Stockholm Science City Foundation


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull