2019-04-11 10:41Nyheter

Unga inspireras hos TechTensta när Canon håller i fotoworkshop under påsklovet

null

Fototävlingen #MinaKvarter öppnar för bidrag i slutet av april och inför starten håller Canon en fotoworkshop hos TechTensta den 16:e april. Syftet är att inspirera unga kring bilder och fotografering och vinnarna kommer att ställas ut under Järvaveckan i juni. Fototävlingen #MinaKvarter arrangeras av Stockholm Science City med partners och Canon är en av dem.

Initiativet #MinaKvarter syftar till att öka intresset för teknik och vetenskap hos ungdomar och därigenom öka mångfalden inom högre utbildning. För andra året sponsrar Canon tävlingen som är öppen för boende i Järvaområdet i Stockholm, det vill säga Akalla, Husby, Kista, Hjulsta, Tensta och Rinkeby.

Hos TechTensta rustas unga i Järva med kompetenser, nätverk och självförtroende att möta en digital värld. Canon är inbjuden till att hålla en fotoworkshop där ungdomar kan skriva ut bilder och utforska vad som gör en bra bild.

–Det här initiativet behövs, det märker vi inte minst på den fina respons vi får från elever, pedagoger ochföräldrar. #MinaKvarter är ett sätt att överbrygga avståndet mellan högre utbildning och nästagenerations studenter, säger Ylva Williams, vd för Stockholm Science City Foundation.

En stor del av Canons satsning på socialt hållbarhetsarbete går ut på att stötta unga människor på olika sätt. Canon har tidigare tagit emot studiebesök kopplat till My Dream Nows klasscoachprogram och då arrangerat workshops kring fotografi för högstadieelever.

– I nästa vecka är det Monica Herczeg som leder inspirationen kring fotografi. Hon har en bakgrund från fotografiska studier och är en av våra klasscoacher, säger Erik Åkenes Marknads och kommunikationschef på Canon.

________

Fakta om TechTensta TechTensta är en fysisk mötesplats och en digital skaparverkstad för ungdomar 13–19 år. De är en fritidsverksamhet med fokus på tech för ungdomar. Workshopen är den 16 april kl. 16.00, Tenstagången 55, Spånga.

Fakta om tävlingen Teman för årets tävling är Jämlikhet, Mångfald, Klimat och Miljö och genomförs på Instagram där tävlingsbidragen taggas med #MinaKvarter2019. Vinnarbilderna kommer sedan att ställas ut under Järvaveckan 12– 16 juni. www.minakvarter.info

Fakta om initiativet Bakom initiativet står Stockholm Science City, Kista Science City, Karolinska Institutet, KTHoch Stockholms universitet tillsammans med Vetenskapens Hus, My Dream Now, The Global Village, TechTensta, Fryshuset Husby och Canon. Efterfrågan på personer med högre utbildning ökar och för att höja Sveriges konkurrenskraft är det viktigt att tillvarata alla talanger. Samtidigt är det idag dubbelt så vanligt att ungdomar med högskoleutbildade föräldrar går vidare till högre studier än de vars föräldrar enbart har gymnasieutbildning. Eftersom utbildningsnivån i flera av Sveriges områden är betydligt lägre än i landet som helhet finns här en stor potential för att öka Sveriges konkurrenskraft och få den mångfald som finns i samhället att återspeglas inom högre utbildning. 

Fakta om My Dream Now
My Dream Now engagerar frivilliga från arbetsliv och högskola som inspirerar elever att se möjligheterna i arbetslivet. My Dream Now erbjuder ett konkret program för inspirerande samverkan skola-arbetsliv. 

Om företaget Canon 
Canon Svenska AB är en del i den globala koncernen Canon Inc. som erbjuder produkter och tjänster inom innovativ bildhantering. Allt ifrån kameror, skrivare och tryckeriutrustning till tjänster för lagring och delning av bilder, dokumenthantering och digitalisering av processer. Canon Inc. som grundades 1937 omsätter cirka 320 miljarder SEK och har 198 000 anställda – varav 18 000 i Europa. Canon Svenska har 330 medarbetare och omsätter 1,2 miljarder kronor genom direktförsäljning, franchise och fristående återförsäljare. Canon är ett av världens mest forskningsintensiva företag och under 2018 lämnades 3 056 USA-patent in, vilket innebär en global tredjeplats. Canons filosofi, Kyosei, är att arbeta tillsammans för allas bästa. Där ingår Canons miljöarbete som syftar både till att minska både den egna, och kundernas, miljöpåverkan. Mer information om Canon finns på www.canon.se.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull