2011-03-18 20:45Nyheter

Trots twitter är kafeterian fortfarande central

På BiotechSwedens event på Café Opera den 10:e mars 2011 samlades 120 företagare och branschfolk för att diskutera forskningsföretagens tillväxtmöjligheter. Under föredraget om Stockholm Life Solna-Stockholm ställdes frågan vad som är fördelarna med ett geografiskt sammanhållet kluster av aktörer.

- Det kan verka som en paradox att trots den massiva IT-utvecklingen med sociala medier som det senaste exemplet, är fortfarande kafeterian central för möten mellan människor, sade Ylva Williams, VD för Stockholm Science City Foundation.

Williams berättade om företag i Oslo som gör sig omaket att flytta igen för att komma närmare Radiumhemmet.

- 1200 meter är inte tillräckligt bra, det ska vara så lite som fem meter.

Fördelen med att verka i ett kluster är att personal med olika bakgrund och kompetens lätt kan träffa på varandra, till exempel under luncher och fikapaus. Ylva tillade:

- Det är när människor träffar varandra och utbyter idéer som nya och bättre processer kan byggas.

Stockholm Life Solna Stockholm är en klustersatsning för att gynna utvecklingen inom life science i Storstockholm. Aktörer är Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Stockholms länds landsting, Solna och Stockholms städer och Stockholms Science City Foundation.

Klustersatsningen har sitt centrum i den nya stadsdelen Hagastaden, där Solna och Stockholm möts. År 2025 kommer emellertid motorvägarna E4/E20 och Värtabanan att vara överdäckade och byggropen kommer att vara fylld med bostäder, parker och kommersiella kvarter. I Hagastaden finns det redan idag speciella och utomordentliga förutsättningar för att driva företag med fokus på liv och hälsa. Inom en diameter av 2 kilometer finns tre världsledande universitet, ett elitlabb och Nya Karolinska Solna, ett toppmodernt sjukhus som just nu håller på att uppföras. I området finns också redan 55 life science-företag.

Men kan vi tillsammans med universitet och regionala myndigheter skapa förutsättningarna för att klustret utvecklas och växer?  Det tror Ylva Williams.

Katalysator för samverkan

Detta är en utmaning som aktörerna inom Stockholm Life arbetar med och det finns en rad olika angreppssätt att fördjupa sig i.

- Vi vill framförallt höra om företagens behov. I ett av våra pågående projekt, Kraftcentrum Stockholm Life, genomför vi kvantitativ analys och djupintervjuer med ett 30-tal life science-bolag, förklarade Williams.

Man kan uttrycka det som att aktörerna inom Stockholm Life skruvar upp volymen på företagens önskemål. Sedan gäller det att finna lösningar i det neutrala forum som Stockholm Life utgör. Arbetet har redan resulterat i flera konkreta projekt som katalyserar ökad samverkan och innovation.

Exempel på sådana projekt är elitlabbet Science for Life Laboratory. SciLifeLab invigdes 2010 och samlar spetskompetens inom storskaliga livsvetenskaper. På ScLifeLab kan företag också testa ny utrustning hos kompetenta användare. Andra exempel är webbplattform Tools of Science som samlar nationella core facilititer, ordnar seminarieserier, workshops och mentorprogram.  På idéstadiet finns bland annat ett Stockholm Life Grants Office för små och medelstora företag och en europeisk version av Tools of Science.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull