2011-10-06 14:59Nyheter

Times Higher Education: universities in the Stockholm-Uppsala region rank high

Karolinska Institutet is the sixth best-classified university in Europe and, on global terms, jumps from number 43 last year to 32 in this year’s edition of the ranking. Also on the way up is Uppsala University, moving from position 147 to 87. Stockholm University occupies position number 131 this year and KTH Royal Institute of Technology is number 187.


This year’s ranking is topped by US universities with the California Institute of Technology, Harvard and Stanford Universities in the top three, respectively. The British magazine’s classification is based on 13 criteria, grouped under five areas: teaching, research, number of citations, industry income and international mix.


The full ranking can be consulted at http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull