2019-04-30 13:29Nyheter

Tillsammans samverkar vi för en bättre framtid

null

Karolinska Institutets Karriärservice välkomnar företag och organisationer att samverka med oss för att få och ge inspiration till studenter och forskare.

På ett frukostmöte arrangerat av Stockholm Science City på Campus Solna i april blev det ett kärt återseende med flera av mina kolleger från mitt första arbete efter avslutad forskarutbildning. Det var 2004-2005 som jag arbetade på Affibody, ett biotech bolag med några år på marknaden. Jag minns att det var många olika saker, som jag upplevde som stora skillnader jämfört med min tidigare arbetsplats på Karolinska Institutet, t.ex. att arbeta i en matrisorganisation med både enhetschef och flera projektledare, teamarbete, arbetstider och alla stödfunktioner. Det jag minns mest är såklart alla trevliga personer, som arbetade där då och som jag har haft kontakt med genom åren.

Efter ett varsel 2005 kom en tid då många av oss hittade nya uppdrag på nya organisationer. Jag gick till ett nytt arbete som lärare och forskare på Stockholms universitet (SU). Det var ett annat spännande jobb med nya kolleger och många studenter, både nationella och internationella. Att hinna med att forska samtidigt som jag hade ansvar för undervisning var en balansgång och det blev framför allt en utmaning med att få snabba forskningsresultat. Eftersom jag hade fått insikt i hur lätt det var att få mycket resultat på kort tid på ett företag, med rätt resurser, team och robot-teknik. På SU upplevda jag att laborationerna tog onödigt mycket tid och jag upptäckte att det för mig var så mycket roligare att föreläsa och diskutera forskningen med alla motiverade studenter. Därför sökte och fick jag en tjänst på Karolinska Institutets Karriärservice 2008.

På KI har vi arbetat med att utveckla professionellt karriärstöd både för att ge stöd för att lyckas inom akademin, men kanske framförallt att visa på alla möjligheter som finns utanför akademin, på företag, myndigheter och andra organisationer. KI Karriärservice hade i början endast ansvar för målgrupperna doktorander och forskare, men sedan ett par år ingår också studenter på både grund- och avancerad nivå. Alla målgrupper har genom åren önskat mer kontakt med arbetsgivare och större kunskap om vad olika arbeten innebär (läs mer här). För att bidra till detta samverkar vi med företag och organisationer, både nationellt och internationellt, t.ex. brukar vi bjuda in företag för att presentera sin verksamhet, beskriva hur de rekryterar och vilka kompetenser de letar efter.

Vi har också samarbete med många företag i regionen kring forskarpraktikprogram, där företagen presenterar ett praktikprojekt på 1-3 månader, som sedan utlyses till forskare på KI. Vill din organisation veta mer kan ni läsa här eller kontakta mig. Vi samverkar också med många kära KI Alumni, som bjuds in till Campus för att berätta sin ”Career story” till nuvarande studenter och forskare.

Ett företag där flera KI Alumni är verksamma är t.ex. Bayer, som också presenterade sig på frukostmötet i april. De blir ett av de första bolagen som flyttar in, i några av de tomma lokalerna på Campus Solna som blivit lediga efter att så många av KI-forskarna flyttat in i Biomedicum och BioClinicum. I höst kommer sen Affibody att flytta hit och då ser jag fram emot att på nytt äta lunch med några av mina tidigare kolleger. Med ett campus i förändring blir det ännu fler chanser att samverka och ses framöver.

PS. Följ gärna vår blogg KI Career Blog – An inside perspective on being a researcher and career advice


Om Stockholm Science City Foundation

,


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull