2011-10-06 15:50Nyheter

Thorbjörn Ekström tf. styrelseordförande på Stockholm Science City Foundation

Torsdagen den 6:e oktober utsågs Thorbjörn Ekström, FoUU direktör vid Stockholms läns landsting samt tillförordnad ordförande på Stiftelsen Flemingsberg Science, till tillförordnad styrelseordförande på Stockholm Science City Foundation (SSCi).
Efter att tidigare ordförande Per Unckels avlidit har nu arbetet inletts med att utse en ny ordförande för SSCi.
SSCi har som uppdrag att attrahera företag och akademi till området Stockholm Life Solna-Stockholm och arbetar på uppdrag av Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Stockholms Stad, Solna Stad, Stockholms Läns Landsting och näringslivet.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull