2020-09-24 10:00Nyheter

​Test Drive Healthtech ger byrålåde-idéer en chans

null

Berätta mer om Test Drive vad erbjuder programmet för stöd?

 

Test Drive är ett inspirationsprogram för människor som har en möjlig affärsidé. Inom programmet får man träffa affärscoacher vid fyra tillfällen under kvällstid för att få hjälp och stöd i beslutsprocessen om idén håller för att starta ett företag kring. Test Drive Healthtech är riktat specifikt till vården och vill fånga upp idéer som löser reella problem inom vården. Tanken är att deltagarna efter de fyra coaching-tillfällena ska ha kommit vidare i beslutet om idén kan hålla för att starta ett företag kring eller inte.

Vilka är målgruppen för Test Drive Healthtech?

Innovatörer, forskare, personer som bär på en företagsidé men som kanske har ett annat jobb idag. I tidigare omgångar av Test Drive Healthtech har vi exempelvis haft sjuksköterskor, läkare och forskare som alla burit på ett frö till innovation. Alla som har en innovation eller affärsidé i byrålådan och som behöver hjälp att komma vidare i processen kan söka programmet! Vi hoppas kunna ge stöd som kan ge det självförtroende som krävs för att våga testa sin idé. Programmet är kostnadsfritt, och vid sista tillfället får deltagarna pitcha sin idé för en panel av investerare och näringslivsrepresentanter. Det är ett bra trycktest som kan ge värdefulla verktyg inför den kommande bolagsresan.

Vad hoppas ni uppnå genom initiativet?

Programmet ger oss på Sting möjlighet att lära känna innovatörer och fånga upp idéer på ett tidigt stadium. En del av dessa kan senare passa att ta vidare i våra senare utvecklingsprogram; Accelerate och Incubate. Specifikt kan det handla om diagnostik, monitorering, förebyggande vård – med eller utan inslag av AI – men även andra innovationer som bidrar till bättre hälsa och vård.

Mer information om Test Drive 


Om Stockholm Science City Foundation

-


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull