2011-08-15 13:46Nyheter

Tällberg Forum visits Stockholm Life

Just before the Tällberg Forum 2011 (29 June to 3 July, Sigtuna), some 20 delegates from around the world took part in a learning journey about Stockholm Life at Stockholm Science City Foundation (SSCi).

This year’s theme was “How can we agree to agree?”.  Ylva Williams, CEO at SSCi, gave an overview of the potential of life science to solve problems in both healthcare and environment and shed a light on Hagastaden:  a completely new hospital is being built and already in place is the government-funded Science for Life Laboratory where three leading Stockholm universities have joined forces.

From the industry side, Christian Kinch, from the medtech company Bactiguard, presented some examples of partnering and collaboration from their worldwide business in infection control.

“Give one advice to ten people and get ten brilliant advices in return”, he argued. “There is so much to win from sharing knowledge without disclosing your invention”.

Researchers from Science for Life Laboratory, Anna Wedell, Anders Andersson, Kerstin Lindblad-Toh and Gunnar von Heijne, told about the latest trends in biomedicine and large scale technologies.

A few short clips from the seminar can be found here .


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull