2021-03-26 09:20Nyheter

Stockholm-Uppsalaregionen – ett starkt life science-kluster

Sveriges största life science-kluster – Stockholm-Uppsalaregionen samlar 50 procent av Sveriges life science-industri och sysselsätter 270 tusen personer. Här finns fem universitet och 21 sjukhus med sjukvård för nära tre miljoner människor. Stockholm Science City har sammanställt fakta om life science i regionen.

Life science-företagen i Stockholm-Uppsalaregionen utgör en stark bransch som omsätter över 120 miljarder och som står för 7,1 miljarder kronor i investeringar, vilket utgör sjutton procent av de totala investeringarna i regionen. 

I Stockholm-Uppsalaregionen finns 21 sjukhus varav tre är universitetssjukhus. Karolinska Universitetssjukhuset blev nyligen rankat som det sjunde bästa i världen i tidskriften Newsweeks årliga ranking1. Hälso- och sjukvården i området står för 25 miljoner läkarbesök årligen och omsätter 121 miljarder kronor. Här finns en stark klinisk forsknings-kultur med 2800 kliniska forskare som säkerställer vård i världsklass idag och i framtiden. 

Stockholm Science Citys faktasammanställning visar att klustret står sig starkt såväl nationellt som internationellt: 
Faktasammanställning över Stockholm-Uppsala life science kluster >>

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!
Per Lek, Affärsutvecklare Stockholm Science City
per.lek@ssci.se


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City