2019-02-01 14:37Nyheter

Stockholm Science Citys nya ordförande om kompetens, universitetsmiljöer och forskning för framtiden

null

Vi välkomnar Cecilia Schelin Seidegård, ny styrelseordförande för Stockholm Science City sedan årsskiftet. Vi fick tillfälle att ställa ett par frågor till henne om uppdraget.

Vilka erfarenheter tar du med dig in i styrelsearbetet?

- Jag har lång erfarenhet från akademi, offentlig verksamhet och läkemedelsindustri, och från de samarbeten som närheten mellan dem möjliggör.

Vad drivs du av och vilka frågor brinner du extra starkt för?

- För mig är samarbetet det viktigaste. I Stockholm-Uppsalaregionen finns starka akademiska miljöer, men för att få internationellt genomslag är samverkan viktigt. Det är tillsammans vi har möjlighet att lösa de stora samhällsutmaningarna.

Hur tänker du kring samverkan mellan akademisk forskning, vård och näringsliv?

- Samverkan mellan universitet, akademi och hälso- och sjukvård är avgörande för att vi ska kunna lösa de stora samhällsutmaningarna, som exempelvis hälsa och klimatfrågor. Jag har tidigare varit styrelseordförande för KTH, suttit i universitetsstyrelsen för Stockholms universitet, varit sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset och har erfarenhet från läkemedelsindustrin. Så jag är väl förtrogen med villkoren och utmaningarna för respektive organisationers verksamheter. Ofta handlar framgångsrik samverkan om att med ögonen öppna för varandras olikheter, också kunna se att ur ett samhällsperspektiv så strävar vi mot samma mål, nämligen bättre hälsa.

Närmast kommer du från rollen som landshövding i Gotlands län – finns det någon koppling till rollen som ordförande för Stockholm Science Citys?

- Det jag har lärt mig under de här nio åren på Gotland är hur Sveriges statliga förvaltning och politik fungerar. Innan dess kunde jag universitetsvärlden och även industrisidan. I rollen som landshövding har jag har alltid haft Per Unckel (landshövding i Stockholms län mellan 2007 och 2011 red anm.) som förebild i hur det går att driva frågor kring vikten av kompetens, universitetsmiljöer och forskning för framtiden.

Internationellt, vilka platser skulle du säga att Stockholm tävlar med i konkurrens om att attrahera talang till life science-sektorn?

- Stockholm är idag en välkänd vetenskapsstad och har ett starkt varumärke, bland annat genom Nobelpriset. Vi utsätts hela tiden för stark konkurrens från andra delar av Europa, men i vår globaliserade värld tror jag konkurrensen kommer främst från Asien – de har muskler, engagemang och strategier inom life science som vi absolut bör hålla ögonen på.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull