2018-09-25 14:05Nyheter

Stockholm Science City Newsletter - September 2018

null

Our latest newsletter is out - read more about Stockholms Digital HealthTech scene, the brand new report from Stockholm Chamber of Commerce "How to build a cluster", and an interview with Karl Tryggvason, CEO of Biolamina which is the first company use the facilities of Testa Center - the new bioprocess center in Uppsala. 

Read more 


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull