2016-10-25 13:55Nyheter

Stockholm Science City Newsletter - October 2016

null

Draft of new plan for KI Campus Solna presented, the latest news from H2 Health Hub, Ulrika Bäckman tells us about EATRIS, an interview with Philip von Segebaden, head of Development Office at KTH Business Liaison, a report from the Health 2.0 conference and much more. Don't miss out on the latest newsletter from Stockholm Science City!


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull