2019-05-28 08:52Nyheter

Stockholm Science City Newsletter - May 2019

null

Read about SSCi:s urban innovation competition CityZen Jam, the jury for #MinaKvarter, Bayer's inauguration on KI Campus Solna, The LSX Nordic Investment Congress in Stockholm, Region Stockholm's work to improve the infrastructure for biking, Hagastadens newly inaugurated showroom, and much more in our May Newsletter.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull