2017-06-07 10:00Nyheter

Stockholm Science City Newsletter - May 2017

null

Learn more about why the Swedish government wants the European Medicines Agency to be located in Hagastaden and how Stockholm Science City assists the government on the candidature. Read about the new insights in human biology researchers got using the Sweden-based Cell Atlas and about Flemingsberg Science's vision for 2035.

It is all in the latest SSCi newsletter - don't miss it!


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull