2018-03-28 11:50Nyheter

Stockholm Science City Newsletter - March 2018

null

As we now reached the end of March we’ve collected the most interesting stuff from the Stockholm life science sphere. For instance, we've had a chat with Olivier Duchamp, Director General for the Nordic Life Science Days ahead of the upcoming conference.

In a 4-minute vlog Zoë Fisher, support scientist at ESS, describes how you can use the neutron facility European Spallation Source in your research. Also, some reading about #MinaKvarter, a photo contest to increase diversity and inclusion in higher education.

You also find more information about the latest addition to the hotel flora in Hagastaden – Carolina Tower in an interview with Jenny Haaga.

This among other interesting content in our March newsletter!


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull