2019-01-30 11:33Nyheter

Stockholm Science City Newsletter - January 2019

null

Our first newsletter for 2019 is out. Interview with Cecilia Schelin Seidegård, our new chairman of the board, reflections on precision medicine from Steve Coldicott, director for the Nordic Precision Medicine Forum, recap from the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SKL) seminar on organized introduction of digital products and services and more.

Read more


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull