2016-12-21 08:19Nyheter

Stockholm Science City Newsletter - December 2016

null

Read about Sweden Demo Day, Hotel Hagaplan and the latest news about H2 Health Hub. Learn more about how Learnifier wants to change the way we learn and why the Swedish Government thinks the European Medicines Agancy should be located in Sweden. Last but not least, our CEO wishes you all a merry Christmas and a happy new year! It's all in SSCi's latest newsletter - don't miss it!


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull