2017-12-14 15:44Nyheter

Stockholm Science City Newsletter - December 2017

null

In our December newsletter you can read about the artistic design at New Karolinska Solna, the largest single art project within public spaces in Sweden, The Swedish Standard Institute's new modern conference facilities in the center of Hagastaden or the drinkable vaccine against ETEC that currently is under development. This and much more you'll find in the latest newsletter from Stockholm Science City!


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull