2018-04-25 14:57Nyheter

Stockholm Science City Newsletter - April 2018

null

The Swedish Government’s long-term initiative for life science; The project "Coordinated Implementation of Digital Products and Services” at Vitalis 2018; Sweden, a platform for health outcomes real world evidence in Europe; Stockholm gathers photonics experts; Nordic Life Science Days and more. Don't miss the April newsletter from Stockholm Science City.

SSCi newsletter April 2018 


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull