2012-04-26 11:23Nyheter

Stockholm Life Virtual Grants Office

Syftet med Stockholm Life Virtual Grants Office är att stimulera life science-företag att hitta och framgångsrikt ansöka om "mjuk" finansiering, dvs finansiering som inte kräver att att man ger bort andelar i bolaget för att utveckla specifika produkter eller tjänster.

Genom att använda Stockholm Life Virtual Grants Office, får företag enklare en överblick över ansökningsprocessen och praktiska tips om vad man ska tänka när man ansöker om och deltar i EUs samarbeten.

Stockholm Life Grants Office delar inte själv ut finansiering och rekommenderar inte heller konsulter. Fokus ligger istället på att möjliggöra att relevant information/kompetens lätt kan hittas av life science-företagen.

Besök http://www.stockholm-life.se/projekt-och-verktyg/stockholm-life-grants-office/aktuella-utlysningar/ och ta del av aktuella utlysningar för finansiering av forskning och utveckling inom life science.

 


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull