2021-06-14 13:01Nyheter

Stockholm Life Science Conference 2021

Den 25 maj ägde Stockholm Life Science Conference rum. Konferensen genomfördes digitalt med endast några få talare på plats i Flemingsberg. Karolinska Institutet (KI) var huvudarrangör i samarbete med Region Stockholm, KTH och Stockholms universitet. Målsättningen var att diskutera framtiden för life science efter pandemin.

Mycket har skett inom life science-området det senaste året. Inte minst för KI:s del. Universitetets medarbetare och studenter har utökat sin samverkan för att ställa om utbildning och forskning, bidra till covid-19-testning, forska om behandlingar och vaccin och mycket annat. Vid Stockholm Life Science Conference gavs möjlighet att också ta del av nationella och internationella lärdomar och framtida behov från industrin, hälso- och sjukvården, den stora patientgruppen, forskare, myndigheter och politiker.

Den plattform med möjligheter som strategier utgör för life science-området var bland annat i fokus på förmiddagen. Då talade Iréne Svenonius, finansregionråd och styrelseordförande i Stiftelsen Flemingsberg Science, om den nya regionala life science-strategin, och strax därefter statsrådet Ibrahim Baylan om den nationella strategin.

Med chefen för Africa Centres for Disease Control and Prevention, John N. Nkengasong, KI-professorn Anna Mia Ekström och Carl Bildt i rollen som särskilt sändebud för  ACT-Accelerator, ett projekt inom WHO för att påskynda utveckling och tillgängliggörande av vaccin, behandling och diagnostik, var det globala perspektivet i fokus. En av slutsatserna var att vi alla behöver ta ett globalt ansvar för att bekämpa covid-19 och att hälsa måste sättas i ett brett perspektiv.

I slutet av konferensdagen talade Sigbritt Karlsson och Astrid Söderbergh Widding, rektor vid KTH respektive Stockholms universitet. Här lyftes bland annat utbildningens viktiga roll inom life science och universitetsalliansen Stockholm trios möjligheter inom område. Ett lyckat life science-arbete omfattar flera vetenskapliga discipliner däribland humaniora och samhällsvetenskap.

Värden för konferensen, KI:s rektor Ole Petter Ottersen, avslutade dagen med att understryka behovet av det mångdisciplinära och en bred samverkan mellan många aktörer regionalt, nationellt och globalt. Den tragedi som pandemin har inneburit måste vi alla dra lärdom från och agera utifrån.

Här kan du se inspelningar från konferensen online >>


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City