2020-03-10 10:26Nyheter

Stockholm Dual Career Network

null

Universitet och företag i Stockholm rekryterar idag i hög grad internationellt. Men med en travesti på ett gammalt förlegat uttryck så kan vi konstatera att: Bredvid varje internationell topprekrytering står det en lika talangfull partner. Vad händer med den personens karriär när den andra får jobb i Stockholm?

Nyligen kom Sveriges nya Export- och investeringsstrategi som slår fast att Sverige genom marknadsföring måste höja sin attraktionskraft för bland annat utländska investeringar, kompetens och talanger. Utan tvekan är det så att det inom många branscher har blivit en helt global arbetsmarknad och ska man konkurrera om den bästa arbetskraften och spetskompetens måste man ha något unikt att erbjuda.

Och visst har Sverige mycket att erbjuda, det är för många ett attraktivt land att bo och arbeta i, men, som också Exportstrategin slår fast, så måste förutsättningarna för en snabb och inkluderande etablering förbättras.

Att flytta utomlands för jobb under en kortare eller längre tid, är både spännande och frustrerande, det vet vi alla som någon gång provat. Om man får skratta åt misstag man gör och ställa tusen frågor till sin arbetsgivare och sina kollegor, så brukar det ordna sig.

Men nu är det ju bara det att det ofta inte bara är en (1) karriär som ska etablera sig i det nya landet. Ofta följer en partner med. För att vi verkligen ska lyckas med snabb och inkluderande etablering av internationell kompetens måste begreppet dual career upp på dagordningen. Både universitet och företag vittnar om att den största orsaken till att deras internationellt rekryterade personal lämnar sin position alltför tidigt, är för att deras partner inte får jobb.

Sedan fem år tillbaka, ja, det var faktiskt den 11 mars 2015 som vi hade vår första träff, så driver vi på Stockholms Akademiska Forum nätverket Stockholm Dual Career Network (SDCN). SDCN stöttar medföljande partners att etablera sig i Stockholm, söka jobb i Sverige, utforska svensk kultur och bredda sina sociala och professionella nätverk. Det som startade med en service till partners till internationella forskare vid Stockholms 18 universitet och högskolor, har sedan tre år tillbaka utökats så att även företag kan ansluta sig.

Bara under 2019 fick vi 223 nya medlemmar från 57 olika länder, som alla nyligen flyttat till Stockholm på grund av att deras partner fått ett jobb här. Oerhört viktigt att komma ihåg är att majoriteten av högutbildade rekryteringar också har en högutbildad partner. Av de 223 nyss nämnda nya medlemmarna hade 89 procent en universitetsexamen. Sex av tio hade dessutom en master- eller doktorsexamen. Med andra ord en mycket stor talangpool som redan har flyttat hit, men som inte alltid har så lätt att etablera sig. Vi ska också komma ihåg att många väljer Sverige på grund av vårt goda rykte att vara ett jämställt land. I varumärkesarbetet är det därför viktigt att Sverige svarar upp mot detta, och visar på alla vis att en dual career är en självklarhet i ett jämlikt samhälle.

Men så finns det också en bister verklighet. När vi frågade 50 av medlemmarna som var aktivt jobbsökande under förra året om de hade lyckats få en anställning, så svarade ungefär hälften att de inte hade det. Av dessa så svarade i sin tur hälften att de inte ens kommit till en intervju. Att de trots sin höga kompetens inte lyckats komma till en intervju är synd och skam och innebär att det är stor risk att paret lämnar Sverige för andra möjligheter.

Vad vi i praktiken erbjuder i Stockholm Dual Career Network kommer vi berätta mer om i vår Instagram-take over av Stockholm Science Citys konto under vecka 11.

Stockholms Akademiska Forum är en samarbetsorganisation för Stockholms stad och de 18 lärosätena i Stockholm.


Om Stockholm Science City Foundation

-


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull