2020-02-19 12:36Nyheter

Stamceller kan vara Frågan till svaren i sjukvårds-Jeopardy

null

Några av de mest banbrytande upptäckterna som gjorts, ur mänsklig överlevnadssynpunkt, är egentligen bara observationer av människokroppen och dess naturliga reaktion på komplikationer. Svaret finns ofta redan där, det gäller att ställa rätt fråga.

Människokroppen är fenomenal. Mycket är fortfarande frustrerande svårt att förstå, men med dagens medicinska utrustning har vi kommit en bra bit i forskningen av dess funktioner och någonting som vi lärt oss att utnyttja i olika former är vårt immunförsvar. Immunförsvaret är specialiserade celler som skyddar kroppen mot sjukdomar och yttre påfrestningar. Det är exempelvis den immunologiska minnesfunktionen som vaccin bygger på, en persons immunförsvar stimuleras av sjukdomsframkallande mikroorganismer och börjar tillverka celler och antikroppar för att bota kroppen från sjukdomen. Stamceller har använts inom sjukvård och forskning i över 50 år. Få råvaror till läkemedel är så användbara i ett lika brett diagnosspektrum som stamceller. I tusentals terapier och forskningsstudier behandlas allt från cancer, MS och autism till idrottsskador, autoimmuna sjukdomar och infertilitet. Vi på Cellaviva och NextCell Pharma är övertygade om att cellterapi är lösningen när det kommer till hur framtiden kommer att behandla och bota idag obotliga sjukdomar.

Navelsträngsstamceller – du har bara en chans
Förlossningen är ett once-in-a-lifetime tillfälle att ta tillvara på livskraftiga och potenta stamceller, utan något ingrepp eller risker. Navelsträngen innehåller två typer av stamceller som kan samlas in efter att barnet är fött och navelsträngen är avklippt. Det blod som finns kvar i navelsträngen innehåller hematopoetiska stamceller, samma typ av stamcellskälla som benmärg. De kan mogna till vita och röda blodkroppar samt blodplättar. Navelsträngsvävnaden är en rik källa på mesenkymala stamceller, som har två olika funktioner i kroppen. Dels kan de utvecklas till olika typer av vävnader som ben, brosk och fett, vilket gör dem väldigt intressanta för regenerativ medicin. De kan också balansera kroppens immunförsvar, t.ex. dämpa ett överaktivt immunförsvar som är fallet vid autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Läkemedlet vi arbetar för att ta fram, som visat mycket god effekt hittills i behandling av diabetes typ 1, utnyttjar kroppens eget sätt att återställa den balansen. Stamcellerna känner av att ens egna celler angriper kroppen och utsöndrar signalmolekyler för att motverka inflammationen.

Mina eller dina stamceller?
Vilken stamcellskälla och vem den bästa donatorn är beror på vilken sjukdom som ska behandlas och vilka terapeutiska alternativ som finns.

Vid ersättande av skadade celler och vävnad, till exempel för att bilda ett nytt käkben efter en trafikolycka eller om du i framtiden vill 3D-printa en ny njure, vill du ha dina egna mesenkymala stamceller. När de mognat och blivit en del av kroppen så måste de accepteras av immunförsvaret. Ditt immunförsvar kommer bara att tolerera dina egna celler och därför ska dina egna stamceller användas. Av den anledningen arbetar vi på Cellaviva för att informera om möjligheten att spara ditt barns första stamceller för eventuella framtida medicinska behov.

En hematopoetisk stamcellstransplantation innebär att man överför ett helt immunförsvar. Vita blodkroppar har som uppgift att identifiera främmande celler, bakterier eller virus och oskadliggöra dem. Vid vissa typer av blodcancer, t.ex. leukemi, vill man hellre transplantera någon annans stamceller. Anledningen är att någon annans immunförsvar kan angripa blodcancercellerna som finns kvar i kroppen efter medicinsk behandling och ge en s.k. transplantat-mot-tumöreffekt.

Stamceller räddar liv
Cellavivas mission, vårt "varför" är kort och gott att rädda liv. Vårt sätt att ta oss an uppgiften är att bidra till utvecklingen av stamcellsbehandlingar och samtidigt hjälpa de föräldrar som vill spara stamcellerna från efterbörden efter deras barn födelse, istället för att slänga dem. Hur många poäng stamcellssvaret ger till Jeopardyfrågan är fortfarande för framtiden att utvisa, till dess leker vi med tanken att vi snart har gåtans lösning inom räckhåll!

Läs gärna mer om sparandet av stamceller på www.cellaviva.se och om vår läkemedelskandidat på www.nextcellpharma.com.


Om Stockholm Science City Foundation

-


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull